در این مجموعه کار با CSS)Cascade Style Sheet) را می آموزید.

نحوه تعریف inline style sheet یا استایل درون خطی

نحوه تعریف internal style sheet یا استایل درون صفحه ای

نحوه تعریف external style sheet یا استایل برون صفحه ای

دانلود این فیلم آموزشی در ادامه مطلب…

download

مجموعه کاملتری که برای این دوره آموزشی میتوان معرفی کرد دوره جامع آموزش مهندسی وب است.