قطعه بندی تصویر مهم‌ترین مرحله در تشخیص خودکار اجزاء تصویر است و موفقیت در آن موفقیت مرحله تشخیص خودکار را تضمین می‌کند

این پست حاوی کد متلب قطعه بندی تصویر با استفاده از الگوریتم آستانه یابی اتسو دوسطحی (Two level Otsu – Image segmentation) به همراه داکیومنت توضیحات می باشد.

شما می توانید این قسمت ها را در سایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب هم مشاهده نمایید.