این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با توجه به درخواست بسیاری از کاربران سعی نمودیم تا بسیاری از  پروژه های درس پردازش تصویر تهیه و از طریق سایت متلب یار در اختیار کاربران گرامی قرار دهیم.

در این قسمت حل التمرین کتاب گنزالس برای دانلود قرار گرفته است,

تقریبا بسیاری از برنامه ها در متلب پیاده سازی شده و تست شده,

هر سوال به صورت جداگانه درون یک فابل با پسوند .m ارائه شده است و قابل اجرا در متلب می باشد,

در کنار کد ها یک فایل حل التمرین پی دی اف انگلیسی نیز قرار گرفته است که موارد تئوری را در بر می گیرد

admin-ajax-php

فصل ۲: تمرینهای کامپیوتری

۱)برنامه ای بنویسید ملاحظه تصویر Fig2.19(a).jpg    را در رزولوشن های مختلف نمایش دهد.

۲) برنامه ای بنویسیدتا تصویر  Fig2.21(a).jpg را در سطوح مختلف کوانتیزه نمایش دهد.

۳) برنامه ای بنویسید تا اجزاء متصل یک تصویر را تشخیص و هر جزء را با یک شماره برچسب زنی کند. Label Image

۴) برنامه ای بنوسید تا یک تصویر را با نرخ ۴ zooming  نماید و روشنایی پیکسل های جدید را به کمک روش bilinear تعیین کند.

فصل ۳: تمرینهای کامپیوتری

۱)      برنامه ای بنویسید تا تصحیح گاما را بروی تصویر  Fig3.08(a).jpg  و  Fig3.09(a).jpg اعمال کند.نتیجه را برای ضرایب مختلف گاما ارائه کنید.

۲)      کنتراست تصویر Fig3.10(b).jpg را به کمک linear piecewise   بهبود دهید.

۳)      تصویر Fig3.13.jpg را به bit plane های آن تجزیه نمایید. تصویر را به کمک ۵ صفحه بیت با ارزش بازسازی نمایید.

۴)      روش  histogram equalization  را بر روی تصویر Fig3.15(a)3.jpgو  Fig3.20(a).jpg  اعمال کنید.

۵)      روش  histogram specification را بر روی تصویر   Fig3.20(a).jpg اعمال کنید و نتیجه را با روش قبلی مقایسه کنید.

۶)      الگوریتمlocal Histogram Equalization  را بر روی تصویر ۳٫۲۶ کتاب Gonzalez پیاده کنید.

۷)      یک تصویر را ۲۰ بار با نویزگوسی میان گین صفر و واریانس ۰٫۱ آلوده کنید. نشان دهید با متوسط گیری این تصاویر، نویز حاصل کمتر از هر یک از تصاویر خواهد بود.

۸)      به کمک روش local histogram statistics  تصویر ۳٫۲۷ کتاب را ارتقاء دهید.

۹)      فیلتر Averaging  با سایز ۳*۳و ۵*۵، ۹*۹ ، ۱۵*۱۵ و ۳۵*۳۵ را بر روی شکل ۳٫۳۳ کتاب پیاده کنید (از هر یک از سه روش zero Padding, Ignore Boarders, replicate)  ) استفاده کنید)).

۱۰)  به کمک فیلتر Median  با سایز های ۳و۵و۷و۹  سعی کنید نویزsalt and pepper  تصویر cameraman  که با چگالی ۰٫۱ آلوده شده است را حذف کنید. کدام از فیلتر های فوق بهتر عمل می کند؟ چرا؟

۱۱)   به کمک یک فیلتر arithmetic averaging  سعی کنید نویز در تصویر مسئله ۱۰ را از بین ببرید. نتیجه را با مسئله ۱۰ مقایسه کنید کدام  روش بهتر عمل می کند؟ چرا؟

۱۲)  به کمک فیلتر لاپلاسین جزییات تصویر  ۳٫۳۸ را قابل ملاحظه کنید.

۱۳)  اندازه گرادیان و فاز گرادیان در تصویر ۳٫۴۲ کتاب را بدست آورید.

فصل۴ :تمرینهای کامپیوتری

۱)      محاسبه تبدیل فوریه دو بعدی گسسته بدون استفاده از تابع fft2 برای یک تصویر

۲)      نمونه برداری از تصویر ۴٫۱۷ با نرخ کمتر، بدون فیلتر anti-aliasing و با استفاده از این فیلتر

۳)      تولید پترن های Moire  مطابق شکل ۴٫۲۰

۴)      جابجا کردن اطلاعات فاز و دامنه دو تصویر مختلف و بازسازی مجدد تصاویر

۵)      اعمال  فیلتر های پایین گذر) ایده ال ، باترورث(n=2) و گوسی( با  مشخصات با شعاع۱۰,۳۰,۶۰,۱۶۰ در حوزه فرکانس بر روی تصویر ۴٫۴۱a

۶)      ترمیم شکستگی قلم در متن اسکن شده به کمک فیلتر پایین گذر گوسی

۷)      اعمال  فیلتر های بالا گذر) ایده ال ، باترورث(n=2) و گوسی( با  مشخصات با شعاع۱۰,۳۰,۶۰,۱۶۰ در حوزه فرکانس بر روی تصویر ۴٫۴۱a

۸)      پیاده سازی highboost filtering  و  unsharp masking   جهت بهبود کیفیت تصویر ۴٫۵۸ و مقایسه نتایج دو روش

۹)      پیاده سازی Homomorphic filtering  بر روی تصویر ۴٫۶۲

 

 

شما می توانید پروژه و سورس کدهای مورد نظر خود را از اینجا مشاهده و دانلود نمایید.