چرا آموزشگاه حضوری دانشجویار؟

1- برگزاری دوره های غیرحضوری در قالب مدرسه مجازی – سایت دانشجویار – کلاس 724   بازدهی بسیار بالا

2- دارای 4 سال سابقه فعال و حرفه ای در حوزه آموزش

3- دارا بودن بیش از 8000 کاربر فعال در حوزه آموزش برنامه نویسی

4- تمضمین ورود به بازارکار

5- نفر برتر هر دوره در صورت تمایل در شرکت دانشجویار استخدام خواهد شد.

6- برگشت دادن وجه به صورت کامل در صورت ناراضی بودن از دوره در پایان دوره

7- دارا بودن مدرسین توانمند و حرفه ای با رزومه ای درخشان (رزومه هر مدرس را می توانید در صفحه آموزش مربوطه مشاهده نمایید)