با سلام

هدف از این فیلم آموزشی آشنایی ابتدایی با تصویر در محیط سی شارپ می باشد که شامل بخش های زیر است:

۱- خواندن تصویر

۲- دسترسی به مقادیر پیکسل های تصویر

۳- بررسی ویژگی رنگها در تصویر

۴- تبدیل تصویر رنگی به خاکستری

۵- نمایش تصویر در خروجی

تمامی کدهای مربوط به اهداف بالا بدون استفاده از کتابخانه های رایج پردازش تصویر مانند Open Cv تهیه شده است.