سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۰ قسمت
-

ویدئو اول

رایگان

به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های وبسایت بزرگ دانشجویار در خدمت شما هستیم.

توی این آموزش میخواهم طریقه ی به دست آوردن کد html یک سایت  و جستجو در آن را در سی شارپ آموزش دهمامید وارم مورد استفاده قرار بگیرد.

توضیحات بیشتر

مدرس

وحید باقی

وحید باقی مدرس