سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو اول

رایگان

به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های وبسایت بزرگ دانشجویار در خدمت شما هستیم.

توی این آموزش میخواهم طریقه ی به دست آوردن کد html یک سایت  و جستجو در آن را در سی شارپ آموزش دهم امید وارم مورد استفاده قرار بگیرد.