آمزوش زبان VBA
با این آموزش میتوانید به اضافه ی برنامه نویسی در محیط اکسل برای خود نرم افزار هم بسازید و یک برنامه نویسی بشوید

ویژوال بیسیک برای برنامه های کاربردی (Visual Basic for Applications) ، یک پیاده سازی از زبان برنامه نویسی مایکروسافت ، رویداد محور ویژوال بیسیک ۶ و مرتبط با محیط توسعه یکپارچه (IDE) است. ویژوال بیسیک تحت برنامه های کاربردی ، را قادر می سازد که ایجاد توابع تعریف شده توسط کاربر، اتوماسیون فرایند و دسترسی به توابع ویندوز API و دیگر قابلیت های سطح پایین از طریق کتابخانه های DLL ها را امکانپذیر میکند . این جانشین توانایی هایی در زبان های برنامه نویسی ماکرو برنامه خاص مانند ورد و غیره ایجاد میکند و برای کنترل بسیاری از جنبه های برنامه میزبان، از جمله دستکاری ویژگی های رابط کاربر، مانند منوها و نوارهای ابزار، و کار کردن با فرم های سفارشی و یا جعبه محاوره ای مورد استفاده قرار میگرد.