این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های وبسایت دانشجویار در خدمت شما هستیم.

این فیلم آموزشی که به درخواست کاربران تهیه شده روش ساخت یک Splash Screen یا همان فرم لودینگ به صورت شعاعی یا دایره ای آموزش داده شده .کامپوننت مورد استفاده نیز در فایل فیلم قرار داده شده است.شما با استفاده از این کامپوننت میتوانید به جای ProgressBar خطی از دایره ای استفاده کنید.

منتظر نظرات شما هستم