سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۰ قسمت
-

ویدئو

رایگان

در این قسمت می خواهیم آرایه ها را کار کنیم و یک بازی پازل با برنامه فلش ایجاد می کنیم

توضیحات بیشتر

مدرس

سید موسوی

سید موسوی مدرس