سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

لینک دانلود

رایگان

بخش مهمی از یک بازی موبایل قسمت تاچ آن است که در ادامه موضوع به آن پرداخته می شود

قسمت اول One Fingure Guesture

در این فیلم آموزشی یاد خواهیم گرفت:

شناسایی تاچ یک انگشت به دستگاهای اندرویدی

شناسایی one Tap

شناسایی Two Tap

جابجا کردن اجسام با تاچ

اشنایی ابتدایی با پارتیکل سیستم

پخش و قطع کردن پارتیکل سیستم

آشنایی با Raycast

تفاوت Touch نوشتن برای بازی 2D با بازی 3D

نوشتن Swipe واندازه گیری طول آن

 

1