این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با سلام

در این پست از دانشجویار قصد داریم به شما آموزش دهیم که چگونه از یک Rich Text Box  در ASP.NET استفاده کنید.

در اینجا ما مدیریت صفحات وبسایت را مثال زده ایم که الگوریتم جالبی هم دارد.

Rich Text Box ابزاری برای ساخت کدهای معمول HTML بدون داشتن دانش در این باره است.

شما به جای کار کردن با کدهای و تگ های HTML با یک محیط گرافیکی جالب مواجه خواهید بود.