این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

آموزش network+

Network Plus یک مدرک بین المللی است که شرکت CompTIA آن را ارائه می‌دهد. هدف دوره +Network آموزش علمی و عملی مفاهیم تئوری و کاربردی شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت و مسائل مربوط به طراحی، شناسائی، نصب، راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و تعمیر شبکه‌های کامپیوتری است.

در این دوره آموزشی کاربردی و جذاب شما می‌توانید موارد ذکر شده در سرفصل زیر را مشاهده و استفاده نمایید:

فصل اول:

 • مقدمه
 • تقسیم بندی شبکه ازلحاظ وسعت
 • توپولوژی
 • کارت شبکه
 • Throughput, Bandwidth
 • BUS
 • تصادم بااستفاده از csma/cd
 • لایه ۲
 • Auto –Mdix
 • Ring
 • Hub
 • Expand Star
 • Category
 • ISO
 • Physical Addressing
 • Coaxial

فصل دوم:

 • سوکت RJ45
 • آچارشبکه
 • لایه ۳
 • فیبرنوری
 • switch
 • شبکه ازلحاظ اجرا
 • Preamble
 • Headar
 • Error detection
 • PDU
 • IP
 • Router
 • Host id net id
 • Striper

فصل سوم:

 • کلاس‌های IP
 • تقسیم بندی IP ازنظر وجود یا عدم وجود
 • انواع ترافیک درشبکه
 • تقسیم بندی IP از لحاظ ارزش
 • مبحث CIDR
 • ارتباط دو کامپیوتر دریک شبکه
 • پروتکل‌های لایه مختلف
 • Firewall مکانیزم
 • ادامه مبحث LAN-WAN
 • تغییردادن پسورد اکانت
 • بخش مدیریت
 • کاربرد DNS
 • Work Group?Domin Model
 • Nat.pat
 • DNS
 • Kaspersky
 • CONFIG FIREWALL
 • Firewall
 • Fragmanition
 • ارتباط در لایه ۴
 • مراحل ایجادیک ارتباط
 • Transport
 • Dhcp
 • تقسیم بندی از لحاظ Assign
 • نحوه تغییردادن defult getway
 • TTL
 • Tracert

فصل چهارم:

 • روش دسترسی به پوشه اشتراک گذاری شده
 • به اشتراک گذاری چاپگر
 • روش‌های دسترسی به چاپگر به اشتراک گذاشته شده
 • دستورات پرکاربرد شبکه
 • گروه ها و کاربران
 • نحوه ساخت کاربر
 • گروه
 • نحوه ساخت گروه
 • محدودکردن فضای دسترسی به کاربر
 • دسترسی به network adaptor
 • روش static
 • معرفی ip address
 • معرفی physical address
 • معرفی logical address
 • معرفی subnetmusk
 • چگونگی پیاده سازی یک workgroup
 • معرفی دستور ping
 • نکات مهم درایجادیک شبکه محلی
 • اشتراک گذاری فایلها
 • پیش نیازبرپایی work group

فصل پنجم:

 • آشنایی با نرم افزار VM WARE
 • طریقه نصب ویندوز در VM WARE
 • آشنایی با نرم افزار pacet tracer