سرفصل های دوره

۱ فصل
۵ جلسه
۴۵ دقیقه
۱

لیست ویدئوهای دوره

۵ قسمت
۰۰:۴۴:۳۱
1

قسمت اول - توضیح لاگ و LogLevel

۰۶:۳۲
2

قسمت دوم - ثبت لاگ در Console و Debuge

۱۴:۱۹
3

قسمت سوم - ثبت لاگ در EventLog

۱۰:۱۳
4

قسمت چهارم - ثبت لاگ در serilog

۰۶:۱۳
5

قسمت پنجم - ثبت لاگ در Nlog

۰۷:۱۴
6

سورس

Logging در Asp.net Core چیست و چه کاربردی در پروژه های دارد؟

در این دوره آموزش Logging در Asp.net Core مورد بررسی قرار می گیرد و در ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته می شود.

اگر شما برنامه نویس Asp.net باشید، قطعا برای شما پیش آمده است که بخواهید وضعیت سرویس های پروژه را بررسی کنید تا اگر خطایی داخل پروژه بود شناسایی شود.
log در پروژه ها به کمک می کند تا اگر درون برنامه خود خطا یا هشداری وجود داشته باشد، آن ها را ثبت نماید. این مبحث مهم اما کوتاه، یک از نکات مهم بررسی هر پروژه است که باید توسط هر برنامه نویس انجام شود.

آموزش Loggin در Asp Core

پیش نیاز های دوره:

  • آشنایی با Asp.net Core

سرفصل ها:

به طور کامل در دوره آموزشی به بررسی 5 سر فصل زیر پرداخته شده است:

  • توضیح لاگ و LogLevel
  • ثبت لاگ در Console و Debuge
  • ثبت لاگ در EventLog
  • ثبت لاگ در serilog
  • ثبت لاگ در Nlog