سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

۱ قسمت
-

ویدئو

رایگان

به نام خدا

در این آموزش که برای شما عزیزان تهیه شده است با بکاپ گیری به صورت اتواتیک و خودکار در SQLserver آشنا خواهید شد

اکثر کسانی که با بانک اطلاعاتی کار میکنند یکی از ارکان اصلی برای آنها داشتن فایل های پشتیبان از بانک های اطلاعاتی است

و امروز یاد خواهیم گرفت که با یکسری تنظیمات داخل SQLSERVER از بانک های اطلاعاتی خودمان در یک بازه ی زمانی مشخص

ودریک تاریخ مشخص از بانک های اطلاعاتی خود با استفاده از Back Up DataBase Task  به صورت اتوماتیک و خودکار پشتیبان تهیه کنیم.

و در ادامه…

فرا خواهیم گرفت که چطور میشود بکاپ هایی که در گذشته گرفته شده و امروز به نوعی غیر قابل استفاده است را به صورت اتوماتیک

ودر یک بازه ی زمانی مشخص با استفاده از CleanUp Task آنها را از بین برد وبه نوعی REMOVE کرد…