در این فیلم قصد داریم نحوه درج خبر ، حذف و نمایش آن را به صورت آجاکس و بدون رفرش شدن صفحه در دیتابیس آموزش بدیم.

در این فیلم با استفاده از متد post در جی کوئری مقادیر رو به صفحه سمت سرور ارسال کرده و با دریافت پاسخ از سمت رور اطلاعات رو بدون رفرش شدن صفحه دریافت کرده و نمایش میدهیم .

این آموزش  مربوط هست به سی پنل مدیریت و درج و نمایش و مدیریت اخبار در سی پنل مدیریت