با سلام

قسمت بیست و چهارمین از سری فیلم های آموزشی یادگیری ماشین در سایت متلب یار منتشر می باشد.

در این قسمت مفاهیم و توضیحات مربوط به درخت تصمیم گیری (Decision Tree ) با زبانی ساده و روان به تفصیل بیان می گردد. مطالب مربوط به درخت تصمیم گیری در ۵ قسمت (قسمت های ۲۴-۲۷) بطور کامل آموزش داده میشود که این ویدئو آموزشی مربوط به اولین قسمت از آموزش درخت تصمیم گیری میباشد که شامل موارد زیر است:

۱- بیان مفهوم درخت تصمیم

۲- بیان مفهوم Univariate tree
۳- درخت طبقه بندی

۴- بیان مفهوم آنتروپی Entropy

۵- بیان ویژگی های آنتروپی Entropy

تذکر۱:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.