با سلام

قسمت بیست و پنجمین از سری فیلم های آموزشی یادگیری ماشین در سایت متلب یار منتشر می باشد.

در این مجموعه مفاهیم تئوری و عملی (در متلب) درخت تصمیم گیری (Decision Tree ) با زبانی ساده و روان به تفصیل بیان می گردد. مطالب مربوط به درخت تصمیم گیری در ۵ قسمت (قسمت های ۲۴-۲۷) بطور کامل آموزش داده میشود که این ویدئو آموزشی مربوط به دومین  قسمت از آموزش درخت تصمیم گیری میباشد که شامل موارد زیر است:

۱- بیان مفهوم Information gain با ذکر مثال

۲- تشریح توقف رشد درخت تصمیم

۳- بیان الگوریتم ID3

 

تذکر۱:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.