به نام خدا
کار با فرم ها ، ایجاد فرم برنامه ، نمایش فرم برنامه ، کار با کتاب خانه tkinter
آموزش کار با Button ، تغییر رنگ و خصوصیات Button
آموزش کار با Lable و Message ، کار با خصوصیات ان ها
آموزش کا با GroupBox ها یا همان LabelFrame و کار با خصوصیاتش
این مجموعه گزینه اول از فصل پنجم می باشد .
برنامه نویسی گرافیکی در پایتون به نام Gui Programming مشهوریت دارد.