این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: دوره جامع آموزش مهندسی وب – فصل ۱ تا ۵

در این قسمت می آموزید:

ایجاد لودینگ

– پلیر موزیک

– پلیر ویدئو

– ایجاد فرم

– ایجاد پاراگراف

– مجموعه متن

– تگ های موثر بر سئو

– تفاوت تک تک تگ ها با یکدیگر

– نامبردن ۱۰۰ تگ اچ تی ام ال همراه با توضیحات