این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

با عرض سلام خدمت کاربران وب سایت دانشجویار در این فیلم آموزشی قصد داریم آموزش کامل ساخت یک منوی فلت زیبا را با

استفاده از Css آموزش دهیم . شاید اگثر سایت ها را دیده باشید که منوی آن ها یک حالت و یک رنگ خاصی دارند و خیلی شیک هستند

که عمدتا به آن ها رنگ تخت هم می گویند که این همان Flat میباشید برای ساخت همچین اشیایی فقط شما با تلفیف رنگ های فلت دار

می توانید یک منوی زیبا را برای وبسایتتان ایجاد کنید ما در این فیلم هدف بر این شده که یک منوی زیبا را با هم ایجاد کنیم .

نظراتتان را بگوید با تشکر