این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

با عرض سلام خذمت کاربران وب سایت دانشجویار در این مجموعه آموزشی قصد داریم آموزش کامل ساخت یک ماشین حساب  رو در

زبان برنامه نویسی پایتون یکی از اسان ترین و بهترین زبان ها رو آموزش دهیم خوب شما در در این مجوعه با تکنیک ها زیادی و نکات بسیار جالب اشنا خواهید

شد تا بتوانید در برنامه ها تون ازش استفاده کنید .

سرفصل در ادامه ی مطلب…

قسمت اول : 

ایجاد پکیج و ساخت یک مازول ساده به نام Calculator (ترفند)

import کردن کلاس های tkinter , tkMessageBox

ایجاد Class ماشین حساب و آشنایی با وراثت اشیاء (inheritance)

نوشتن تابع ایجاد کردن Frame در برنامه و افزودن Object 

آشنایی با مقادیر Self 

قسمت دوم : 

ساخت تابع Button و ایجاد دکمه در برنامه 

آنشایی با ویژگی ها مهم Button ها 

ایجاد متغیر Need_Clr برای حذف کردن ارقام

ایجاد تابع Digit برای اعداد منفی  و مثبت 

آشنایی با Set  و Get 

قسمت سوم : 

ایجاد تابع شمارنده اعداد یا Count Numbers 

ایجاد مقادیر Array ای برای شمارنده 

ایجاد اعداد منفی 

قسمت چهارم : 

مهم ترین بخش ایجاد متغیر اعداد صحیح یا Decimal 

شمارنده را به این تابع ارث بری می کنیم و به ادامه اعداد منفی می رویم 

ایجاد تابع عملگرد های  و ایجاد عملیات بر اعداد + – * / = ^ % 

قسمت پنجم : 

ایجاد تابع خصایابی و آشنایی با خطا های عددی 

کار با MessageBox  و Try  و Except 

عتبار سنجی رشته ها با دستور eval 

قسمت ششم  :

مهم ترین بخش اشنایی با توابع  ومتغیر های __init __

ایجاد تابع فرم  وآشنایی با محیط گرافیکی Gui Programming 

ایجاد Frame  و Button  در برنامه 

قسمت هفتم  :

َآشنایی با Font ها  وایجاد و تعیین فونت برنامه 

آشنایی با متغیر ها StringVar

ایجاد TextField  برای برنامه 

قسمت هشتم  :

ایجاد اعداد از ۱ تا ۹  با استفاده For  و تغیر Char 

آشنایی با ارایه ها Lambda و Key ها 

و تمام شدن برنامه __main__ و اجرای برنامه