سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

ویدئو اول

رایگان

ویدئو دوم

رایگان

ویدئو سوم

رایگان

ویدئو چهارم

رایگان

ویدئو پنجم

رایگان

ویدئو ششم

رایگان

ویدئو هفتم

رایگان

ویدئو هشتم

رایگان

به نام خدا

با عرض سلام خدمت دانشجو های عزیز در این بخش  از دوره آموزشی می خواهیم حل مسائل

ریاضی از همه نوع را با استفاده از زبان سی پلاس پلاس حل کنیم و تکنیک های حل این مسائل

را یاد بگیریم که بسیار در این موضع تقویت می شویم. در این دوره با حل مسائل کسری و توانی و

سوال های المیپاد آشنا می شویم و آن ها را با تکنیک خاص حل میکنم …