به نام خدا

با عرض سلام خدمت دانشجو های عزیز در این بخش  از دوره آموزشی می خواهیم حل مسائل

ریاضی از همه نوع را با استفاده از زبان سی پلاس پلاس حل کنیم و تکنیک های حل این مسائل

را یاد بگیریم که بسیار در این موضع تقویت می شویم. در این دوره با حل مسائل کسری و توانی و

سوال های المیپاد آشنا می شویم و آن ها را با تکنیک خاص حل میکنم …