به نام خدا

با عرض سلام خدمت کاربران وب سایت بزرگ دانشجویار در این مجموعه آموزشی قصد داریم آموزش یک تکنولوژی جدید رو آموزش دهیم

این تکنولوژی مبنی بر آموزش jQuery  و Javascript می باشد یعنی ساختار کلی او با این دو زبان قابل استفاده است و حتما باید این دو تکنیک و

حالا زبان رو بلد باشبد تا بتونید از این توابع استفاده کافی برای وبتون ببرید .

و اما در این فصل اول از مجموعه : ”

و اما در این بخش دوم :

۱ – مدیریت و آموزش کار با Spinner ها  و Numbering 

۲ – آموزش کار با Tabs و مدیریت آن با HTML 

۳ –  آموزش ساخت و کار با منوی Accordion (کاربردی و جالب)

۴ –  آموزش کامل کار با Button  و نوع آن 

. Tabs

. Spinner

. Accodion