این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

با عرض سلام خدمت کاربران وب سایت بزرگ دانشجویار در این مجموعه آموزشی قصد داریم آموزش یک تکنولوژی جدید رو آموزش دهیم

این تکنولوژی مبنی بر آموزش jQuery  و Javascript می باشد یعنی ساختار کلی او با این دو زبان قابل استفاده است و حتما باید این دو تکنیک و

حالا زبان رو بلد باشبد تا بتونید از این توابع استفاده کافی برای وبتون ببرید .

و اما در این فصل اول از مجموعه : ”

و اما در این بخش دوم :

۱ – مدیریت و آموزش کار با Spinner ها  و Numbering 

۲ – آموزش کار با Tabs و مدیریت آن با HTML 

۳ –  آموزش ساخت و کار با منوی Accordion (کاربردی و جالب)

۴ –  آموزش کامل کار با Button  و نوع آن 

. Tabs

. Spinner

. Accodion