عبارات با قاعده یا Regular Expressions ،روش ها و قواعدی هستند که برای استخراج یا بررسی وجود قسمت یا توالی خاصی از یک مقدار (عددی، متنی و…) به کار می روند. این قواعد بر مبنای قوانین خاصی، بخش مشخصی از یک متن یا عدد و… را با توجه به تنظیمات ما استخراج می کنند که در محاسبات دقیق و پیچیده بسیار کاربرد خواهد داشت.

این مبحث یکی از پرکاربردترین و در عین حال پیچیده ترین مبحث برنامه نویسی است و در این بخش قصد داریم شما را با نحوه کار با این عبارات آشنا کنیم.