حال بعد از آنکه اصول MVC را یاد گرفتید، وقت آن است که در قالب یک آموزش پروژه محور ، با چالش های مختلف مواجه شوید و به یک کد نویس حرفه ای تبدیل شوید . از مزیت های آموزش پروژه محور همین مواجه با چالش های واقعی که ممکن است در بازار کار نیز با آنها مواجه شوید، می باشد. پس اگر می خواهید به یک برنامه نویس حرفه ای تبدیل شوید، این آموزش پروژه محور را از دست ندهید.

چنانچه توانایی ضبط این دوره را دارید، فرم مربوطه را تکمیل فرمایید.