در این مجموعه آموزشی میخواهم یه آموزش پروژه محور را شروع کنم.

در این آموزش ما با هم و گام به گام یک پروژه ی نرم افزار کتابخانه را شروع میکنیم.میدانم قبلا یک آموزش با این عنوان در سایت موجود است ولی در این آموزش که میخواهم شروع کنم تفاوت هایی وجود دارد.

از جمله موارد بحث شده در این آموزش:

1-استفاده از بانک اطلاعاتی اکسس برای ذخیره اطلاعات

2-آموزش کامپوننت dev Component-DotNetBar و کاربرد های آن

3-ایجاد امکانات جدید و کامل در نرم افزار که در نرم افزار های رایگان موجود در اینترنت موجود نیست.

امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد…