با سلام

با یکی دیگر از آموزش های پایتون وب سایت دانشجویار در خدمت شما هستم

در این آموزش یک نرم افزار هواشناسی را از صفر تا ۱۰۰ طراحی می کنیم

برخی از مواردی که در این آموزش یا میگیرید به شرح زیر می باشد:

XMLچیست؟

برسی تفاوت اصلی بین XML و HTML

برسی هدف های XML

برسی دقیقتر فرمت XML

برسی دقیق نحوه کار XML

نحوهی قالب بندی کد در XML

اشنایی با نحوه ارتباط XML با HTMl

برسی قوانین کد نویسی در XML

شروع کد نویسی XML طراحی یک فایل XML

نحوه تعریف تک ریشه و دیگر تک ها در XML

اشنایی با کتابخونه ElementTree پایتون

نحوه نصب این کتابخونه نحوه فراخانی کتابخونه ElementTree در پایتون

نحوه وارد کردن فایل های xml به پایتون

نحوه تجزیه و تحلیل فایل های xml

نحوه پرینت کردن اطلاعاتxml (بدون فیلترگذاری) و نمایش تگ ها فیلترگذاری و نمایش دقیق تر اطلاعات

معرفی توابع api سایت ها

برسی چند سایت هواشناسی انلاین

برسی خروجی های فرمت xml سایت

نحوه سرچ کردن در صفحه XML سایت

برسی ابزارهای سایت هواشناسی (در صفحه xml)

اشنایی با کتابخونه Urllib پایتون

نحوه فراخانی کتابخونه urllib به پایتون

نحوه ارسال درخواست به سایت با پایتون

برسی وضعیت ارسال درخواست(نمایش خطا در صورت ناتوانی ارتباط با اینترنت)

نحوه ذخیره اطلاعات صفحه یک سایت

تجزیه و تحلیل داده های دریافتی از اینترنت

نمایش ساده اطلاعات تعریف تگ ها در قالب ارایه (اطلاعاتی رو که میخوایم دریافت کنیم در قالب یک ارایه تعریف میکنیم)

نحوه اضافه کردن خروجی تحلیل صورت گرفته XML در ارایه

برسی وجود پایگاه هواشناسی در شهر تعریف شده

نمایش حرفه ای اطلاعات دریافت شده با استفاده از حلقه For

نحوه ورودی گرفتن از کاربر

و…