سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

باعرض سلام خدمت کاربران گرامی توبخش اول بامحیط نرم اقزارو ابزارها وامکانات اصلی آشنا شدین همانطورکه درمحیط هم دیدین علاوه برمنوهای اصلی منوهای دیگری هم وجودداره که دراین قسمت به آنها می پردازیم:

     

آشنایی با منوهای سمت چپ     
معرفی itemهای اندازه گیری    
 معرفی itemهای  انتخاب  
  معرفی item های گرافیکی  
نحوه واردکردن قطعات ازکتابخانه به محیط   
ویژگی های قطعات  
  نحوه رسم شماتیک های آنالوگ
   پروژه ساعت دیجیتال  
  پروژه پخش کنندصدا