در اکثر پروژه ها در سی شارپ وASP.net نیاز به دریافت اطلاعات از کاربر هستیم

ودر اکثر پروژها نیاز به دریافت ایمیل کاربر هستیم اما باید مطمئن بود که ایمیل وارد شده از طرف کاربر به صورت

صحیح وارد شده است یا خیر؟ یا اینکه ایمیل وارد شده معتبر است یا نامعتبر!

که در صورت نامعتبر بودن ایمیل از طریق برنامه به کاربر اعلام شود

که ما امروزدراین اموزش به آن می پردازیم…