این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با سلام

با یکی دیگر از دوره های حرفه ای دانشجویار در خدمت شما هستیم.

این دوره مربوط به تحلیل, مهندسی و امنیت شبکه می شود که توسط نرم افزار وایر شارک انجام می گردد.

برنامه Wireshark تحلیلگر بسته های شبکه است. از این نرم افزار برای بازدید هر چیزی که در کابل شبکه رخ می دهد استفاده می شود مانند یک ولت متر که توسط یک متخصص برای اندازه گیری آنچه داخل یک کابل برق وجود دارد استفاده می شود (البته در سطوح بالاتر). در گذشته اینگونه ابزارها یا بسیار گران بوده اند و یا اختصاصی بوده اند. وایرشارک یکی از بهترین نرم افزار های تحلیل بسته های شبکه می باشد که به صورت متن باز و کاملا رایگان موجود است.

 

سرفصل این دوره به شرح زیر می باشد:

مقدمه

آشنایی با نرم‌افزار وایرشارک

تعریف پکت

بررسی ویژگی‌های وایرشارک

نحوه نصب و راه اندازی نرم‌افزار در لینوکس و در ویندوز

بررسی تفاوت‌های مهم وایرشارک در ویندوز و لینوکس

بررسی اهداف مورد نظر وایرشارک

بررسی چیزهای که وایرشارک پشتیبانی نمی کند.

Wireshark

بررسی نحوه عملکرد نرم‌افزار وایرشارک

بررسی حالت بی قاعدگی در شبکه

بررسی رابط کنترلر های شبکه‌های بیسیم (NIC)

بررسی رابط کنترلر های شبکه‌های سیمی(WNIC )

بررسی نحوه اسنیفینگ توسط وایرشارک (اینکه وایرشارک به چه صورت پگت ها را شنود می کند)

آشنایی کامل با تمام منوهای بکار رفته در وایرشارک

نحوه فراخوانی پکت های کپچر شده قدیمی

نحوه ذخیره(save) کردن پکت های کپچر شده

نحوه پیدا کردن پکت های خاص

نحوه تنظیم اولویت بسته ها

تعیین رنگ پکت ها

نحوه تعیین interfaces

نحوه مرتب کردن پکت ها

نحوه پگیری کردن یک جریان TCP

start / stop /restart کردن عملیات کپچر

تفکیک پذیری اسامی

مدیریت گزینه های نمایشی

تنظیم اندازی بافر برای ضبط بسته ها

محدود سازی اطلاعات ضبط شده

بررسی رابط های شبکه

پانل های گرافیکی وایرشارک

بررسی پانل مشخصات بسته

بررسی پانل بایت های بسته

بررسی پانل ضبط

بررسی پانل وضعیت

نحوه نمایش پکت های دریافت شده و ارسال شده

بررسی مقصد و مبدأ پکت

بررسی شماره پکت

بررسی زمان ارسال پکت از پکت قبلی

بررسی پروتکل پکت

بررسی طول پکت

نحوه تعویض نوع کپچر

6

 

نحوه عیب یابی در شبکه با ابزار وایرشارک

نحوه ضبط زنده اطلاعات

تنظیم فیلترها

فیلترگذاری پکت ها قبل از شروع به کپچر

فیلترگذاری پکت ها بعد از شروع به کپچر

نحوه فراخوانی فیلترهای ثبت شده در خود وایرشارک

بررسی یک سری از دستورعمل های WinPcap

نحوه کپچر کردن یک ip خاص در شبکه

کپچر کردن پکت ها بر اساس مک آدرس

کپچر کردن پکت ها بر اساس پروتکل و type پروتکل

کپچر کردن پکت ها بر اساس آدرس مبدأ و مقصد

کپچر کردن پکت ها بر اساس طول پکت

کپچر کردن پکت های درخواستی (Accept)

کپچر کردن پکت ها بر اساس طول پکت

کپچر نکردن پکت ها براساس (پروتکل / آدرس مقصد و مبدأ / …. )

صادر کردن دو نوع فیلتر در یک دستور ( OR )

نحوه ساخت فیلتر و ثبت آن در وایرشارک

نحوه پاک کردن فیلترهای دیفالت وایرشارک

کار با جعبه محاوره ای (Filter Expression)

بررسی قانون ساخت فیلتر

( – بررسی تمام هدرهای IP – )

بررسی فیلد Type Of Service

بررسی کاربرد این فیلد در بسته

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی تمام بیت‌های این فیلد ( P2  P1  P0  |  D  T  R  )

بررسی فیلد Total Length

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی طول کل بسته IP (مجموع اندازه و سراینده و ناحیه داده ها)

بررسی حداکثر طول کل بسته IP

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

5

بررسی فیلد Datagram Length

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی مقدار سرآیند و بار مفید بسته

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

نحوه محاسبه طول بسته بر حسب بایت

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی فیلد Identification

بررسی مشخصه دیتاگرام شکسته شده

برسی مقدار فضای این فیلد در بسته

نحوه مرتب سازی قطعه‌های شکسته شده

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی فیلد Bit Identifier

بررسی تکه‌های شکسته شده یک بسته

بررسی شناسه Fragment در وایرشارک

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب

بررسی فیلد Fragment Offset

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی بیت ‫‪Don’t ‫‪Fragment

بررسی بیت ‫‪More ‫‪Fragment

بررسی ‫‪Fragment ‫‪Offset

نحوه شناسایی کردن اولین پکت و آخرین پکت

جلوگیری از شکست پکت در مسیریاب ها

بررسی شرایط حذف شدن یک بسته

بررسی کامل شرایط شکسته شدن بسته

نحوه محاسبه اندازه هرقطعه

نحوه بدست آوردن قطعه در دیتاگرام بازسازی شده

برسی چند مثال کاربردی

بررسی فیلد Bit Fragmentation Offset

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

پیدا کردن شماره ترتیب هر تکه در دیتاگرام شکسته شده

نحوه محاسبه اندازه هر قطعه

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی فیلد Time To Live

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی طول عمر هر بسته در شبکه

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

بررسی تمام عوامل کم شدن طول عمر بسته در شبکه

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اتفاق های که پس از مرده شده هر بسته پیش خواهد آمد

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی فیلد Protocol

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی فیلد Header Checksum

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

نحوه کشف خطاها در شبکه با استفاده از این فیلد

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

نحوه محاسبه کد خطا در سرآیند

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی فیلد Source Address

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی فیلد Destination Address

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی کامل فیلد Otions

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی این فیلد و کاربردش در مسیریاب ها

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها

بررسی دقیق و کامل تمام بیت‌های این فیلد (Copy Flag / Options Class / Options Number / Name Of Options)

بررسی :

End of Options List

Null Options

Security

Loose Source Routing

Record Route

Strict Source Routing

TimeStamp

بررسی فیلد Payload

بررسی مقدار فضای این فیلد در بسته

بررسی دقیق این فیلد در نرم‌افزار وایرشارک

چند مثال ساده برای این فیلد در شبکه

بررسی اهمیت این فیلد در مسیریاب ها