سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

k15

در این قسمت با استفاده از دستور Duplicate with Transform پروژه ای کاملا کاربردی برای طراحی معماری با موضوع ساخت پله های چرخشی را یاد خواهید گرفت.

مدت زمان آموزش: 15:16 دقیقه

فصل اول

دروس فصل اول – ابزارهای اولیه

درس پانزدهم – ساخت پله ی مارپیچی

درس شانزدهم – تکرار اشیاء به صورت Instance با دستور Duplicate Special

درس هفدهم – ابزارهای Snapping بخش اول

درس هجدهم – ابزارهای Snapping بخش دوم

درس نوزدهم – پنجره Layer Editor در ساخت خانه قسمت اول

درس بیستم – قسمت دوم ساخت خانه

درس بیست و یکم – Hot Box

درس بیست و دوم – پنجره Colors

درس بیست و سوم – Marking Menu, Hotkey Editor

درس بیست و چهارم – BookMark Editor

درس بیست پنجم – Reference Editor