سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

k19

قسمت اول از ساخت اتاقک بسیار ساده با ابزارهای اولیه به شیوه یی خاص جهت تقویت و درک بهتر مباحث snapping. که در این قسمت نحوه ی ایجاد لایه نمایشی اشیاء در مایا را نیز خواهید آموخت.

مدت زمان آموزش: 14:51 دقیقه

فصل اول

دروس فصل اول – ابزارهای اولیه

درس نوزدهم – ساخت درب و پنجره (قسمت اول)

درس بیستم – ساخت درب و پنجره (قسمت دوم)

درس بیست و یکم – Hot Box

درس بیست و دوم – پنجره Colors

درس بیست و سوم – Marking Menu, Hotkey Editor

درس بیست و چهارم – BookMark Editor

درس بیست پنجم – Reference Editor