این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: دوره جامع آموزش تخصصی نرم افزار مایا

lesson-13

در این قسمت می پردازیم به ساخت یک پروژه ی کوچک با موضوع «کتابخانه» به عنوان دومین تمرین مدلسازی اولیه که طی این آموزش، نحوه ویرایش نقاط مدلهای polygon را هم به طور سطحی یاد خواهیم گرفت.

مدت زمان آموزش: ۲۴ دقیقه.

حجم فایل: ۷۲٫۶ مگابایت

فصل اول

دروس فصل اول – ابزارهای اولیه

درس سیزدهم – ویرایش نقاط در ساخت کتابخانه

درس چهاردهم – Duplicate with Transform

درس پانزدهم – ساخت پله ی مارپیچی

درس شانزدهم – تکرار اشیاء به صورت Instance با دستور Duplicate Special

درس هفدهم – ابزارهای Snapping بخش اول

درس هجدهم – ابزارهای Snapping بخش دوم

درس نوزدهم – پنجره Layer Editor در ساخت خانه قسمت اول

درس بیستم – قسمت دوم ساخت خانه

درس بیست و یکم – Hot Box

درس بیست و دوم – پنجره Colors

درس بیست و سوم – Marking Menu, Hotkey Editor

درس بیست و چهارم – BookMark Editor

درس بیست پنجم – Reference Editor