سرفصل های دوره

۱ فصل
۳۷ جلسه
۹ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۳۷ قسمت
۰۹:۱۹:۲۷
1

فصل اول-قسمت اول-مقدمه

رایگان
۱۱:۰۴
2

فصل اول-قسمت دوم-منابع ولتاژ و جریان- اصل جمع آثار- مولتی متر و مقاومت

رایگان
۱۷:۲۵
3

فصل اول-قسمت سوم-آشنایی با عملکرد دیود

رایگان
۱۰:۳۵
4

فصل اول-قسمت چهارم-آشنایی با عملکرد خازن و سلف

رایگان
۰۷:۲۸
5

فصل دوم-قسمت اول-اتصال سری و موازی مقاومت، سلف و خازن

۲۰:۲۳
6

فصل دوم-قسمت دوم-اصل جمع آثار

۰۷:۰۴
7

فصل دوم-قسمت سوم-مدار معادل تونن

۱۴:۰۲
8

فصل دوم-قسمت چهارم-مدار معادل نورتون

۰۸:۲۱
9

فصل سوم-قسمت اول-Kcl  و kvl

۱۹:۳۶
10

فصل سوم-قسمت دوم-Kcl و kvl ،حل مثال

۱۲:۲۴
11

فصل چهارم-قسمت اول-روش ولتاژ گره و حل مثال

۰۹:۱۴
12

فصل چهارم-قسمت دوم-حل دستگاه معادلات قسمت اول

۲۱:۰۳
13

فصل چهارم-قسمت سوم-حل دستگاه معادلات قسمت دوم

۱۷:۳۱
14

فصل چهارم-قسمت چهارم-حل دستگاه معادلات قسمت سوم

۱۷:۳۲
15

فصل چهارم-قسمت پنجم-حل مثال و ابر گره

۱۰:۰۶
16

فصل پنجم-قسمت اول-روش تحلیل مش و حل مثال. قسمت اول

۱۲:۵۷
17

فصل پنجم-قسمت دوم-روش تحلیل مش و حل مثال. قسمت دوم

۰۶:۴۱
18

فصل ششم-قسمت اول-تحلیل مدار های مرتبه اول RC با منبع

۲۵:۰۱
19

فصل ششم-قسمت دوم-تحلیل مدار های مرتبه اول RC بدون منبع

۱۷:۴۲
20

فصل هفتم-قسمت اول-تحلیل مدار های مرتبه اول RL

۱۷:۵۷
21

فصل هفتم-قسمت دوم-تابع ضربه واحد، تابع پله واحد و تابع شیب واحد

۰۷:۱۹
22

فصل هفتم-قسمت سوم-تحلیل ون حل مثال مدار های مرتبه اول RL

۰۷:۳۰
23

فصل هشتم-قسمت اول-تحلیل مدار RLC سری و موازی

۱۲:۱۳
24

فصل هشتم-قسمت دوم-ضریب کیفیت و پاسخ کلی مدارهای مرتبه دوم

۱۵:۴۴
25

فصل هشتم-قسمت سوم-حل مثال مدار مرتبه دوم

۱۵:۱۳
26

فصل نهم-قسمت اول-معادلات حالت

۱۱:۰۹
27

فصل نهم-قسمت دوم-مدار دوگان

۰۳:۴۴
28

فصل نهم-قسمت سوم-مبانی مدارهای تغییر ناپذیر با زمان lti

۱۴:۳۵
29

فصل نهم-قسمت چهارم-حل نمونه سوال

۳۶:۵۲
30

فصل دهم-قسمت اول-آشنایی با اعداد مختلط

۱۷:۱۲
31

فصل دهم-قسمت دوم-فرم قطبی اعداد مختلط

۲۸:۴۴
32

فصل دهم-قسمت سوم-نمایش فازوری

۱۳:۰۵
33

فصل یازدهم-قسمت اول-نمایش فازوری سلف، مقاومت و خازن

۱۵:۴۶
34

فصل یازدهم-قسمت دوم-حل مثال

۱۲:۳۸
35

فصل یازدهم-قسمت سوم-تحلیل مدارهای الکتریکی در حوزه لاپلاس

۱۸:۳۲
36

فصل دوازدهم-آشنایی با عملکرد ترانزیستور و انواع آن

۲۶:۰۰
37

فصل سیزدهم-آشنایی با عملکرد ت تقویت کننده های عملیاتی و انواع آنها

۱۹:۰۵

بدون شک، مدارهای الکتریکی بخشی بسیار مهم از علوم کامپیوتر و مهندسی برق هستند. این مدارها از قطعات الکترونیکی و عناصر مختلف تشکیل شده‌اند که با استفاده از آن‌ها می‌توان انواع عملیات الکتریکی و الکترونیکی را کنترل و انجام داد. اجزای یک مدار الکتریکی شامل منابع تغذیه، خازن‌ها، مقاومت‌ها، ترانزیستورها و سایر قطعات است. در این دوره آموزشی به آموزشی کامل و جامع از مدارهای الکتریکی 1 پرداخته‌ایم. در آموزش مدار الکتریکی، دانشجویان رشته کامپیوتر با مبانی و قضایای حاکم و روش های تجزیه و تحلیل مدارهای الکترونیکی آشنا می شوند. شناسایی ساختارهای مداری و فهم انواع پاسخ های مدار به محرک های پریودیک و غیر پریودیک یکی دیگر از اهداف این آموزش است.

این دوره مختص دانشجویان رشته مهندسی برق و کامپیوتر می باشد.با گذراندن این آموزش افراد میتوانند در زمینه مورد نظر به تخصص و تسلط خوب و کاملی برسند.

مزایای دوره مدار الکتریکی :

 • دوره های الکتریکی دارای پشتیبانی توسط مدرس و تیم دانشجویار میباشد.
 • چنانچه سورس و فایل های جانبی برای دوره موجود باشد، در اختیار شما قرار می گیرد.
 • ویدئو های آموزشی توسط واحد کنترل کیفیت ما بررسی و سطح علمی، صدا و تصویر، شیوه بیان و سایر موارد آن تایید می شود.
 • ویدئو های آموزشی ما در حد نیاز به مباحث تئوری می پردازد و بیشتر آموزش به صورت عملی و متناسب با بازار کار می باشد.

پیش نیاز آموزش مدار الکتریکی رشته کامپیوتر :

 • ریاضیات
 • معادلات دیفرانسیل

مخاطبین دوره مدار الکتریکی:

 • دانشجویان رشته مهندسی برق و کامپیوتر
 • علاقه مندان به یادگیری در زمینه مورد نظر
 • افرادی که علاقه مند به یادگیری مباحث تخصصی هستند
 • و …

سرفصل های آموزش مدار الکتریکی دانشجویار:

مقدمه

 • مقدمه
 • منابع ولتاژ و جریان- اصل جمع آثار- مولتی متر و مقاومت
 • آشنایی با عملکرد دیود
 • آشنایی با عملکرد خازن و سلف

اتصال قطعات

 • اتصال سری و موازی مقاومت، سلف و خازن
 • اصل جمع آثار
 • مدار معادل تونن
 • مدار معادل نورتون

قوانین ولتاژ و جریان کیرشهف

 • Kcl  و kvl
 • Kcl و kvl ،حل مثال

تحلیل گره- روش ولتاژ گره

 • روش ولتاژ گره و حل مثال
 • حل دستگاه معادلات قسمت اول
 • حل دستگاه معادلات قسمت دوم
 • حل دستگاه معادلات قسمت سوم
 • حل مثال و ابر گره

تحلیل مش- روش جریان شاخه

 • روش تحلیل مش و حل مثال. قسمت اول
 • روش تحلیل مش و حل مثال. قسمت دوم

مدار های مرتبه اول RC

 • تحلیل مدار های مرتبه اول RC با منبع
 • تحلیل مدار های مرتبه اول RC بدون منبع

مدار های مرتبه اول RL

 • تحلیل مدار های مرتبه اول RL
 • تابع ضربه واحد، تابع پله واحد و تابع شیب واحد
 • تحلیل ون حل مثال مدار های مرتبه اول RL

مدار های مرتبه دوم RLC

 • تحلیل مدار RLC سری و موازی
 • ضریب کیفیت و پاسخ کلی مدارهای مرتبه دوم
 • حل مثال مدار مرتبه دوم

مداراهای مرتبه n ام

 • معادلات حالت
 • مدار دوگان
 • مبانی مدارهای تغییر ناپذیر با زمان lti
 • حل نمونه سوال

تجزیه و تحلیل حالت ماندگارسینوسی

 • آشنایی با اعداد مختلط
 • فرم قطبی اعداد مختلط
 • نمایش فازوری

نمایش فازوری عناصر مدار

 • نمایش فازوری سلف، مقاومت و خازن
 • حل مثال
 • تحلیل مدارهای الکتریکی در حوزه لاپلاس

ترانزیستور

 • آشنایی با عملکرد ترانزیستور و انواع آن

تقویت کننده های عملیاتی op-amp ها

 • آشنایی با عملکرد ت تقویت کننده های عملیاتی و انواع آنها

دلیل اهمیت یادگیری مدارهای الکتریکی

همانطور که در وبسایت britannica در مورد مدار الکتریکی اشاره شده است؛ بیشترین قدرتی که در علم کامپیوتر دارید به شما این اجازه را می‌دهد که به عنوان یک برنامه‌نویس حرفه‌ای موفقیت‌های بزرگی کسب کنید. اگرچه علم کامپیوتر به طور عمده بر روی نرم‌افزار تمرکز دارد، آشنایی با مبانی مدارهای الکتریکی و اصول عملکرد آنها، درک بهتری از سخت‌افزار و توانایی ارتباط مؤثر با تولیدکنندگان سخت‌افزار به شما می‌دهد. در ادامه به برخی از اهمیت‌های آموزش مدار الکتریکی برای رشته کامپیوتر می‌پردازیم:

درک بهتر سخت‌افزار

یادگیری مدارهای الکتریکی به شما امکان می‌دهد سیستم‌های سخت‌افزاری را درک کنید و بازدهی و عملکرد صحیح آنها را بهبود بخشید. با درک قطعات مختلف مدارات الکتریکی، می‌توانید با استفاده بهینه از قابلیت‌های سخت‌افزاری، عملکرد بهتر نرم‌افزار را بهبود بخشید.

ارتباط نرم‌افزار و سخت‌افزار

یادگیری مبانی مدارهای الکتریکی شما را قادر می‌سازد تا ارتباط بین نرم‌افزار و سخت‌افزار را بهبود بخشید. با فهمیدن مباحثی مانند جریان ولتاژ، سیگنال‌ها، تاخیرها و مسائل سخت‌افزاری، به راحتی می‌توانید از تعاملات صحیح و هماهنگی بین نرم‌افزار و سخت‌افزار اطمینان حاصل کنید.

امکانات پیشرفته‌تر

با داشتن دانش مدارهای الکتریکی، می‌توانید در طراحی و توسعه سیستم‌های پیشرفته‌تر و با قابلیت‌های خاص بهتر عمل کنید. مثلاً با آشنایی با اساسی‌ترین تراشه‌ها، می‌توانید به طراحی و توسعه بردها و تجهیزات منحصربه‌فرد بپردازید.

مهارت‌های متقابل

با آشنایی با مدارهای الکتریکی، می‌توانید بهتر درک کنید که چگونه نرم‌افزار با سخت‌افزار در تعامل است. این دانش متقابل به شما کمک می‌کند در حل مسائل پیچیده‌تر و بهبود عملکرد سیستم کامپیوتری کمک کنید.

در نهایت، آشنایی با مبانی مدارهای الکتریکی به شما قدرت می‌دهد تا بهبودهای اساسی در راه‌اندازی و تعمیر سیستم‌های کامپیوتری انجام دهید که می‌تواند در طول زمان و در مقابل مشکلات سخت‌افزاری به شما سودمند باشد. همینطور، دانستن مدارهای الکتریکی به شما امکان می‌دهد تا با مهندسان سخت‌افزار و دانشمندان الکترونیک درک و ارتباط بهتری برقرار کنید و در تیم‌های چندتخصصی روی پروژه‌های مشترک همکاری کنید.

به طور خلاصه، آموزش مدار الکتریکی برای رشته کامپیوتر بسیار مفید است و می‌تواند به شما در فهم بهتر ارتباط بین نرم‌افزار و سخت‌افزار، بهبود تعاملات بین دو عنصر مهم و ارتباط مؤثر با تخصص‌های دیگر در حوزه الکترونیک کمک کند.