سرفصل های دوره

۱ فصل
۲۹ جلسه
۱۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۹ قسمت
۰۹:۵۴:۵۴
1

بخش اول - قسمت اول-شروع کار با اتوکد

رایگان
۱۹:۴۴
2

بخش دوم - قسمت اول-سیستم های مختصات در اتوکد

۲۰:۵۵
3

بخش دوم - قسمت دوم-نحوه ترسیم مستطیل و دایره

۱۴:۴۴
4

بخش دوم - قسمت سوم-نحوه ترسیم کمان

۲۱:۱۹
5

بخش دوم - قسمت چهارم-نحوه ترسیم بیضی و...

۲۰:۲۷
6

بخش سوم - قسمت اول-ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

۲۲:۲۴
7

بخش سوم - قسمت دوم-ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

۲۱:۱۱
8

بخش سوم - قسمت سوم-ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

۲۲:۳۹
9

بخش چهارم - قسمت اول- ویرایش شکل ها در اتوکد

۲۱:۰۸
10

بخش چهارم - قسمت دوم-ویرایش شکل ها در اتوکد

۱۹:۱۴
11

بخش چهارم - قسمت سوم-ویرایش شکل ها در اتوکد

۲۴:۰۲
12

بخش چهارم - قسمت چهارم-ویرایش شکل ها در اتوکد

۲۴:۰۷
13

بخش چهارم - قسمت پنجم-ویرایش شکل ها در اتوکد

۱۷:۲۲
14

بخش پنجم - قسمت اول-امکانات جانبی اتوکد

۲۴:۰۲
15

بخش پنجم - قسمت دوم-امکانات جانبی اتوکد

۲۱:۲۰
16

بخش پنجم - قسمت سوم-امکانات جانبی اتوکد

۲۰:۲۲
17

بخش پنجم - قسمت چهارم-امکانات جانبی اتوکد

۲۰:۳۹
18

بخش پنجم - قسمت پنجم-امکانات جانبی اتوکد

۲۲:۲۸
19

بخش پنجم - قسمت ششم-امکانات جانبی اتوکد

۲۲:۴۶
20

بخش ششم - قسمت اول-مدیریت اجزای نقشه ها در اتوکد

۱۹:۱۸
21

بخش ششم - قسمت دوم-مدیریت اجزای نقشه ها در اتوکد

۱۸:۴۸
22

بخش ششم - قسمت سوم-مدیریت اجزای نقشه ها در اتوکد

۲۰:۳۸
23

بخش هفتم - قسمت اول-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۱۹:۴۳
24

بخش هفتم - قسمت دوم-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۲۲:۳۰
25

بخش هفتم - قسمت سوم-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۲۰:۴۵
26

بخش هفتم - قسمت چهارم-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۱۹:۲۰
27

بخش هفتم - قسمت پنجم-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۲۰:۰۴
28

بخش هشتم - قسمت اول-خدمات اتوکد به کاربران

۱۵:۰۸
29

بخش هشتم - قسمت دوم-خدمات اتوکد به کاربران

رایگان
۱۷:۴۷

اتوکد نرم افزاری برای ترسیم نقشه های صنعتی و مهندسی است. نرم افزار AutoCAD یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی های دو و سه بعدی و همچنین ترسیم فنی است.

ویژگیهای بارز اتوکد در طراحی و ترسیم نقشه هایی دقیق و حرفه ای، نگاه بسیاری از مهندسین عمران، مهندسی مکانیک، معماری، راه سازی، ساخت تولید، برق، الکترونیک، طراحی صنعتی، نقشه کشی و… را به سوی خود جلب کرده است. کاربردهای بیشمار این نرم افزار، زمینه ساز اشتغال بخش عمده ای از کاربران کامپیوتر بوده و می توان این نرم افزار قدرتمند را بعنوان یک بنگاه اشتغال زایی حرفه ای معرفی کرد.
در دوره آموزش كاربردی اتوكد در معماری ، فراگیری نحوه استفاده از این نرم افزار قدرتمند به شما آموزش داده می شود تا هر چه سریع تر مسیر صحیحی را برای کسب در آمد انتخاب کرده و به سوی آن حرکت کنید.

آنچه در این دوره اموزشی خواهید دید:

فصل اول:شروع كار با اتوكد

 • محيط اصلي اتوكد
 • نوار ابزارها
 • محيط هاي كار اتوكد
 • فايل هاي اتوكد
 • پيمايش درون فايل ها
 • مشاهده ي فرمان هاي اجرا شده
 • باز گشت از فرمان اجرا شده
 • انصراف از اجراي يك فرمان
 • ورود اطلاعات به فرمان
 • كاربرد دكمه اينتر
 • ماشين حساب اتو كد
 • كليك راست ماوس و كاربرد هاي ان
 • استفاده از راهنماي اتوكد

فصل دوم:ترسيم با اتوكد

 • سيستم هاي مختصات اتوكد(مختصات عمومي دكارتي , نسبي دكارتي , قطبي نسبي قطبي )
 • ترسيم با استفاده از شكل هاي اوليه(خط , مستطيل , دايره , كمان , بيضي , منحني , چند ضلعي منتظم , چند خطي)

فصل سوم: ابزارهاي كمكي ترسيم در اتوكد

 • روشن خاموش كردن ابزار كمكي
 • ابزار گيره شكل ها
 • ابزارافقي و عمودي
 • ابزار ترسيم مدو لار
 • ترسيم ايزومتريك

فصل چهارم:ويرايش شكل ها در اتوكد

 • تركيب اجراي انتخاب شكل ها
 • روش هاي انتخاب شكل ها
 • فرمان هاي ويرايش شكل ها(حذف , جابجايي , كپي , دوران , ارايه سازي يا كپي منظم , قرينه سازي , تغيير مقياس , كشيده گي خطي , كپي موازي , قطع , قطع در يك نقطه , تلاشي شكل ها , پخ زدن يا كج كردن گوشه ها ,گرد گردن , اتصال , اصلاح لبه ها و تقاطع ها , امتداد دادن شكل ها)

فصل پنجم:امكانات جانبي اتوكد

 • بزرگ نمايي و كوچك نمايي صفحه ترسيم
 • كاربرد هر كدارم از فرمان هاي zoom
 • جابه جايي مسطح ديد در صفحه ترسيم
 • ديد هوايي
 • بازسازي نمايش
 • تغيير وادحا هاي نمايش و ترسيم
 • استخراج مشخصات اشكال
 • هاشور زدن
 • رنگ اميزي
 • نشانه گذاري با نقطه
 • نگارش متن در اتوكد
 • قرينه سازي متون
 • نگارش متن فارسي دراتوكد
 • فراخواني نوار ابزارها

فصل ششم:مديريت اجزاي نقشه ها در اتوكد

 • ايجاد لايه ها و مديريت اجزاي نقشه درون لايه ها
 • ويژگي هاي لايه ها
 • نظام رنگ ها در اتوكد
 • ترسيم ديوارهاي يك پلان در لايه هاي مربوط
 • حذف مكان در و پنجره از ديوارها
 • دسترسي سريع به لايه ها هنگام كار در صفحه ترسيم
 • اضافه نمودن متن به نقشه
 • نمايش ضخامت خطوط روي نقشه
 • تغيير ويژگي هاي نمايشي اجزاي لايه ها بصورت خاص
 • انتقال مشخصات از يك شكل به يك شكل ديگر
 • مشاهد ه ي مشخصات شكل
 • ساير عمليات مرتبط با لايه ها
 • ساخت بلوك ها
 • فراخواني بلوك ها در صفحه ترسيم
 • انجام تغييرات كلي روي بلوك ها
 • انتقال بلوك به ديگر فايل ها
 • استفاده از فايل بلوك هاي اماده
 • بكارگيري گرو ها

فصل هفتم:اندازه گذاري نقشه ها در اتوكد

 • مفهوم اندازه و اجزاي اندازه گذاري
 • تعريف شيوه اندازه گذاري و تنظيمات ان
 • روش هاي اندازه گذاري شكل ها
 • تغيير مشخصات اندازه

فصل هشتم:خدمات اتوكد به كاربران

 • چاپ كردن يا پلات گرفتن نقشه ها
 • ورود فايل هاي تصويري به اتوكد
 • دريافت فايل خروجي گرافيكي از اتوكد
 • رفع اشكالات فني فايل ها
 • استفاده از فايل هاي پشتيبان
 • پاكسازي فايل هاي اتوكد
 • كاركردن بر روي چندين فايل

اگر به معماری کامپیوتر نیز علاقه‌مند هستید دوره معماری کامپیوتر دانشجویار را از دست ندهید.

پروژه پاياني را از طریق لینک زیر می توانید مشاهده کنید:

آموزش کاربردی و پروژه محور طراحی پلان منزل مسکونی با اتوکد