سرفصل های دوره

۱ فصل
۲۹ جلسه
۱۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۹ قسمت
۰۹:۵۴:۵۴

بخش اول - قسمت اول-شروع کار با اتوکد

رایگان
۱۹:۴۴

بخش دوم - قسمت اول-سیستم های مختصات در اتوکد

۲۰:۵۵

بخش دوم - قسمت دوم-نحوه ترسیم مستطیل و دایره

۱۴:۴۴

بخش دوم - قسمت سوم-نحوه ترسیم کمان

۲۱:۱۹

بخش دوم - قسمت چهارم-نحوه ترسیم بیضی و...

۲۰:۲۷

بخش سوم - قسمت اول-ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

۲۲:۲۴

بخش سوم - قسمت دوم-ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

۲۱:۱۱

بخش سوم - قسمت سوم-ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

۲۲:۳۹

بخش چهارم - قسمت اول- ویرایش شکل ها در اتوکد

۲۱:۰۸

بخش چهارم - قسمت دوم-ویرایش شکل ها در اتوکد

۱۹:۱۴

بخش چهارم - قسمت سوم-ویرایش شکل ها در اتوکد

۲۴:۰۲

بخش چهارم - قسمت چهارم-ویرایش شکل ها در اتوکد

۲۴:۰۷

بخش چهارم - قسمت پنجم-ویرایش شکل ها در اتوکد

۱۷:۲۲

بخش پنجم - قسمت اول-امکانات جانبی اتوکد

۲۴:۰۲

بخش پنجم - قسمت دوم-امکانات جانبی اتوکد

۲۱:۲۰

بخش پنجم - قسمت سوم-امکانات جانبی اتوکد

۲۰:۲۲

بخش پنجم - قسمت چهارم-امکانات جانبی اتوکد

۲۰:۳۹

بخش پنجم - قسمت پنجم-امکانات جانبی اتوکد

۲۲:۲۸

بخش پنجم - قسمت ششم-امکانات جانبی اتوکد

۲۲:۴۶

بخش ششم - قسمت اول-مدیریت اجزای نقشه ها در اتوکد

۱۹:۱۸

بخش ششم - قسمت دوم-مدیریت اجزای نقشه ها در اتوکد

۱۸:۴۸

بخش ششم - قسمت سوم-مدیریت اجزای نقشه ها در اتوکد

۲۰:۳۸

بخش هفتم - قسمت اول-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۱۹:۴۳

بخش هفتم - قسمت دوم-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۲۲:۳۰

بخش هفتم - قسمت سوم-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۲۰:۴۵

بخش هفتم - قسمت چهارم-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۱۹:۲۰

بخش هفتم - قسمت پنجم-اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

۲۰:۰۴

بخش هشتم - قسمت اول-خدمات اتوکد به کاربران

۱۵:۰۸

بخش هشتم - قسمت دوم-خدمات اتوکد به کاربران

رایگان
۱۷:۴۷

اتوکد نرم افزاری برای ترسیم نقشه های صنعتی و مهندسی است. نرم افزار AutoCAD یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی های دو و سه بعدی و همچنین ترسیم فنی است.

ویژگیهای بارز اتوکد در طراحی و ترسیم نقشه هایی دقیق و حرفه ای، نگاه بسیاری از مهندسین عمران، مهندسی مکانیک، معماری، راه سازی، ساخت تولید، برق، الکترونیک، طراحی صنعتی، نقشه کشی و… را به سوی خود جلب کرده است. کاربردهای بیشمار این نرم افزار، زمینه ساز اشتغال بخش عمده ای از کاربران کامپیوتر بوده و می توان این نرم افزار قدرتمند را بعنوان یک بنگاه اشتغال زایی حرفه ای معرفی کرد.
در دوره آموزش کاربردی اتوکد در معماری ، فراگیری نحوه استفاده از این نرم افزار قدرتمند به شما آموزش داده می شود تا هر چه سریع تر مسیر صحیحی را برای کسب در آمد انتخاب کرده و به سوی آن حرکت کنید.

آنچه در این دوره اموزشی خواهید دید:

فصل اول:شروع کار با اتوکد

 • محیط اصلی اتوکد
 • نوار ابزارها
 • محیط های کار اتوکد
 • فایل های اتوکد
 • پیمایش درون فایل ها
 • مشاهده ی فرمان های اجرا شده
 • باز گشت از فرمان اجرا شده
 • انصراف از اجرای یک فرمان
 • ورود اطلاعات به فرمان
 • کاربرد دکمه اینتر
 • ماشین حساب اتو کد
 • کلیک راست ماوس و کاربرد های ان
 • استفاده از راهنمای اتوکد

فصل دوم:ترسیم با اتوکد

 • سیستم های مختصات اتوکد(مختصات عمومی دکارتی , نسبی دکارتی , قطبی نسبی قطبی )
 • ترسیم با استفاده از شکل های اولیه(خط , مستطیل , دایره , کمان , بیضی , منحنی , چند ضلعی منتظم , چند خطی)

فصل سوم: ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

 • روشن خاموش کردن ابزار کمکی
 • ابزار گیره شکل ها
 • ابزارافقی و عمودی
 • ابزار ترسیم مدو لار
 • ترسیم ایزومتریک

فصل چهارم:ویرایش شکل ها در اتوکد

 • ترکیب اجرای انتخاب شکل ها
 • روش های انتخاب شکل ها
 • فرمان های ویرایش شکل ها(حذف , جابجایی , کپی , دوران , ارایه سازی یا کپی منظم , قرینه سازی , تغییر مقیاس , کشیده گی خطی , کپی موازی , قطع , قطع در یک نقطه , تلاشی شکل ها , پخ زدن یا کج کردن گوشه ها ,گرد گردن , اتصال , اصلاح لبه ها و تقاطع ها , امتداد دادن شکل ها)

فصل پنجم:امکانات جانبی اتوکد

 • بزرگ نمایی و کوچک نمایی صفحه ترسیم
 • کاربرد هر کدارم از فرمان های zoom
 • جابه جایی مسطح دید در صفحه ترسیم
 • دید هوایی
 • بازسازی نمایش
 • تغییر وادحا های نمایش و ترسیم
 • استخراج مشخصات اشکال
 • هاشور زدن
 • رنگ امیزی
 • نشانه گذاری با نقطه
 • نگارش متن در اتوکد
 • قرینه سازی متون
 • نگارش متن فارسی دراتوکد
 • فراخوانی نوار ابزارها

فصل ششم:مدیریت اجزای نقشه ها در اتوکد

 • ایجاد لایه ها و مدیریت اجزای نقشه درون لایه ها
 • ویژگی های لایه ها
 • نظام رنگ ها در اتوکد
 • ترسیم دیوارهای یک پلان در لایه های مربوط
 • حذف مکان در و پنجره از دیوارها
 • دسترسی سریع به لایه ها هنگام کار در صفحه ترسیم
 • اضافه نمودن متن به نقشه
 • نمایش ضخامت خطوط روی نقشه
 • تغییر ویژگی های نمایشی اجزای لایه ها بصورت خاص
 • انتقال مشخصات از یک شکل به یک شکل دیگر
 • مشاهد ه ی مشخصات شکل
 • سایر عملیات مرتبط با لایه ها
 • ساخت بلوک ها
 • فراخوانی بلوک ها در صفحه ترسیم
 • انجام تغییرات کلی روی بلوک ها
 • انتقال بلوک به دیگر فایل ها
 • استفاده از فایل بلوک های اماده
 • بکارگیری گرو ها

فصل هفتم:اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد

 • مفهوم اندازه و اجزای اندازه گذاری
 • تعریف شیوه اندازه گذاری و تنظیمات ان
 • روش های اندازه گذاری شکل ها
 • تغییر مشخصات اندازه

فصل هشتم:خدمات اتوکد به کاربران

 • چاپ کردن یا پلات گرفتن نقشه ها
 • ورود فایل های تصویری به اتوکد
 • دریافت فایل خروجی گرافیکی از اتوکد
 • رفع اشکالات فنی فایل ها
 • استفاده از فایل های پشتیبان
 • پاکسازی فایل های اتوکد
 • کارکردن بر روی چندین فایل

اگر به معماری کامپیوتر نیز علاقه‌مند هستید دوره معماری کامپیوتر دانشجویار را از دست ندهید.

پروژه پایانی را از طریق لینک زیر می توانید مشاهده کنید:

آموزش کاربردی و پروژه محور طراحی پلان منزل مسکونی با اتوکد

توضیحات بیشتر