این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

تنظیمات سی شارپ

در این فیلم آموزشی یک مبحث بسیار کاربردی و مهم در پروژه های برنامه نویسی آموزش داده شده است.

در این فیلم آموزشی شما یاد میگیرید که چگونه به راحتی بدون استفاده از بانک اطلاعاتی و با استفاده از امکانات موجود در ویژوال استودیو بدون هیچ ابزار اضافی و وقت گیری و با صرف کمترین هزینه زمانی تنظیمات مورد نیاز کاربران پروژه را ذخیره نمایید.

به عنوان مثال یاد میگیرید که چگونه در پروژه کاری کنید تا کاربر بدون استفاده از بانک اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات در آن رنگ زمینه مورد نظر خود را ذخیره نموده و همیشه با همان رنگ زمنیه پروژه برای او باز شود و با بسته شدن پروژه تغییر نکند.

با استفاده از این روش تنظیمات بسیار زیادی را به همین روالی که اینجا مشاهده می کنید می توانید به پروژه های خود اضافه نمایید.