سرفصل های دوره

۱ فصل
۸۶ جلسه
۴۲ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۸۶ قسمت
-
1

سرفصل ها

۰۳:۲۳
2

بخش مقدماتی - قسمت اول

۰۵:۰۳
3

بخش مقدماتی - قسمت دوم

۱۷:۰۸
4

بخش مقدماتی - قسمت سوم

۱۰:۴۶
5

بخش مقدماتی - قسمت چهارم

۰۷:۲۱
6

بخش مقدماتی - قسمت پنجم

۲۵:۵۹
7

بخش مقدماتی - قسمت ششم

۱۶:۳۹
8

بخش مقدماتی - قسمت هفتم

۲۶:۴۹
9

بخش مقدماتی - قسمت هشتم

۲۳:۱۸
10

بخش مقدماتی - قسمت نهم

۱۱:۲۲
11

بخش مقدماتی - قسمت دهم

۰۴:۴۴
12

بخش مقدماتی - قسمت یازدهم

۲۱:۰۷
13

بخش مقدماتی - قسمت دوازدهم

۰۲:۰۲
14

بخش مقدماتی - قسمت سیزدهم

۰۴:۵۱
15

بخش مقدماتی - قسمت چهاردهم

۳۰:۴۳
16

بخش مقدماتی - قسمت پانزدهم

۳۸:۳۸
17

بخش مقدماتی - قسمت شانزده

۲۱:۲۸
18

بخش مقدماتی - قسمت هفدهم

۲۲:۲۴
19

بخش مقدماتی - قسمت هجدهم

۵۷:۰۷
20

بخش مقدماتی - قسمت نوزدهم

۲۶:۰۱
21

بخش مقدماتی - قسمت بیستم

۱۶:۵۷
22

بخش مقدماتی - قسمت بیست و یکم

۰۱:۴۰
23

بخش مقدماتی - قسمت بیست و دوم

۳۹:۵۲
24

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت اول

۴۳:۲۴
25

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت دوم

۰۹:۴۱
26

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سوم

۰۹:۰۰
27

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهارم

۳۰:۴۷
28

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت پنجم

۵۰:۴۶
29

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت ششم

۲۸:۱۹
30

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت هفتم

۳۹:۲۸
31

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت هشتم

۲۹:۳۸
32

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت نهم

۳۱:۰۱
33

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت دهم

۴۲:۰۲
34

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت یازدهم

۱۷:۵۸
35

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت دوازدهم

۳۶:۳۱
36

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سیزدهم

۲۸:۵۵
37

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهاردهم

۵۱:۱۵
38

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت پانزدهم

۵۸:۴۱
39

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت شانزدهم

۴۴:۰۴
40

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت هفدهم

۱۸:۴۹
41

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت هجدهم

۳۴:۰۹
42

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت نوزدهم

۲۰:۳۲
43

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیستم

۳۱:۲۹
44

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و یکم

۳۳:۵۴
45

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و دوم

۴۱:۵۵
46

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و سوم

۲۰:۵۶
47

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و چهارم

۳۸:۵۵
48

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و پنجم

۴۸:۰۸
49

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و ششم

۲۷:۵۲
50

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و هفتم

۲۵:۴۸
51

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و هشتم

۲۵:۰۶
52

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت بیست و نهم

۳۳:۲۴
53

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی ام

۲۷:۲۳
54

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و یکم

۳۵:۴۶
55

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و دوم

۲۲:۲۱
56

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و سوم

۳۹:۴۶
57

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و چهارم

۳۳:۴۱
58

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و پنجم

۵۶:۱۸
59

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و ششم

۴۲:۵۱
60

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و هفتم

۴۲:۵۶
61

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و هشتم

۵۹:۳۶
62

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت سی و نهم

۴۰:۴۴
63

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهلم

۳۲:۱۶
64

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و یکم

۳۶:۲۷
65

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و دوم

۱۵:۰۷
66

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و سوم

۳۷:۱۶
67

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و چهارم

۱۸:۵۴
68

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و پنجم

۳۸:۰۳
69

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و ششم

۱۶:۲۳
70

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و هفتم

۳۴:۲۹
71

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و هشتم

۲۵:۰۴
72

بخش پروژه شبکه اجتماعی - قسمت چهل و نهم

۴۵:۳۴
73

بخش پروژه شبکه اجتماعی - سورس پروژه

74

بخش پروژه کاریابی - قسمت اول

۰۱:۵۹
75

بخش پروژه کاریابی - قسمت دوم

۰۹:۳۴
76

بخش پروژه کاریابی - قسمت سوم

۳۲:۰۷
77

بخش پروژه کاریابی - قسمت چهارم

۰۱:۳۴:۲۱
78

بخش پروژه کاریابی - قسمت پنجم

۳۷:۰۱
79

بخش پروژه کاریابی - قسمت ششم

۵۰:۴۸
80

بخش پروژه کاریابی - قسمت هفتم

۱۹:۳۲
81

بخش پروژه کاریابی - قسمت هشتم

۲۶:۵۵
82

بخش پروژه کاریابی - قسمت نهم

۱۹:۰۳
83

بخش پروژه کاریابی - قسمت دهم

۴۰:۵۸
84

بخش پروژه کاریابی - قسمت یازدهم

۵۰:۵۷
85

بخش پروژه کاریابی - قسمت دوازدهم

۱۲:۲۷
86

بخش پروژه کاریابی - قسمت سیزدهم

۱۴:۱۸
87

بخش پروژه کاریابی - قسمت چهاردهم

۳۱:۱۴

این آموزش در سال 94 تدریس شده و پشتیبانی این دوره به پایان رسیده است.

با آموزش فریم ورک symfony در خدمت شما عزیزان هستیم.

در این سری دوره آموزشی بعد از یادگیری مقدمات فریم ورک symfony ، در قالب دو پروژه شبکه اجتماعی و وبسایت کاریابی موارد پیشرفته را به صورت پروژه محور آموزش می بینید.

فریم ورک ها در برنامه نویسی این روزها جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند و در برنامه نویسی تحت وب خصوصا php ، فریم ورک های زیادی برای استفاده وجود دارد که مطرح ترین آن ها zend,symfony,codeigniter,cakephp,yii,laravel,agavi هستند.

هر برنامه نویسی باید قدرت استفاده از فریم ورک ها برای قدرت مند کردن فعالیت خود و افزایش سطح حرفه ای نرم افزار و سایت تولیدی را داشته باشد. استفاده از فریم ورک ها در php مزایای زیادی دارد مانند :کد نویسی سریع تر ، بالا بردن خوانایی کد و قابلیت استفاده مجدد از کدهای نوشته شده و …

فریم ورک symfony، فریم ورکی قوی است که در شرکت های بزرگی همچون : PIWIK,OROCRM,Laravel,eZ Publish,Yahoo از آن استفاده می شود. با این وجود در قدرت مند بودن این فریم ورک شکی نیست ، تا جایی که فریم ورک قدرت مندی مانند لاراول در بعضی از بخش های خود از symfony استفاده کرده است.

نکته
این آموزش در بسته طلایی آموزش برنامه نویسی با PHP وجود دارد.

سیستم های مدیریت محتوای بی نظیری همچون دروپال و phpbb نیز با سیمفونی نوشته شده است.

فریم ورک zend که متعلق به شرکت اصلی توسعه دهنده ی php یعنی zend می باشد نیز به پیشنهاد توسعه دهنده ها از بخش هایی از فریم ورک symfony مانند doctrine استفاده می کند.

سرفصل های دوره آموزش فریم ورک symfony:

بخش اول – مباحث مقدماتی آموزش فریم ورک symfony :

مقدمه

 • آشنایی با doctrine
 • برقراری ارتباط با دیتابیس
 • برسی روابط در داکتراین

معرفی و کار با فریم ورک symfony

 • نحوه دانلود و نصب symfony
 • آشنایی با پوشه ها و فایل ها
 • نحوه ی پیکربندی وانجام تنظیمات
 • برسی محیط های اجرای symfony
 • ساخت اولین صفحه نمونه

کنترلر (controller)

 • آشنایی با کنترلر ها در symfony
 • نحوه ی ساخت کنترلر ها
 • نحوه ی استفاده از کلاس های symfony
 • بررسی کلاس ها request , response
 • استفاده از باندل کنترلر اصلی symfony

مسیریابی (routing)

 • آشنایی با routing یا سیستم مسیر یابی
 • ساخت routing
 • بررسی تمامی پارامتر ها و تنظیمات
 • دسترسی به کنترلر از طریق روتینگ و ارتباط آن ها

مدیریت قالب با twig

 • بررسی کد نویسی معمول و آشنایی با twig
 • بررسی توابع twig
 • استفاده از twig در قالب

مدیریت دیتابیس با doctrine و پیاده سازی پروژه ی ساده

 • آشنایی با doctrine
 • برقراری ارتباط با دیتابیس
 • بررسی روابط در داکتراین

پیاده سازی پروژه سیستم فرم ساز

 • ساخت و مدیریت فرم ها با باندل استفاده از باندل فرم
 • اعتبار سنجی و validate فرم ها

بخش دوم – پروژه پیاده سازی وبسایت کاریابی با فریم ورک symfony : 

علت انتخاب این پروژه کامل بودن و پوشش تمام موارد لازم برای یادگیری سیمفونی می باشد.در طول این دوره تمام نکات برای انجام یک پروژه از طریق symfony را به صورت کامل یاد خواهید گرفت.

پروژه کاریابی یک سایت برای افرادی است که به دنبال نیرو برای شرکت یا خدمات خود هستند یا افراد متخصصی که به دنبال شغل مناسبی می گردند.

سرفصل این فصل : 

 • نصب سیمفونی
 •  ایجاد دیتابیس و بادنل پروژه
 • ساخت صفحه ثبت یک شغل
 •  امکان ویرایش براساس کد پیگیری
 •  امکان جستجو در بین مشاغل
 •  امکان لاگین و ورود به بخش مدیریت
 • امکان مدیریت دسته بندی ها (لیست ، ثبت ، ویرایش ، حذف)
 • امکان مدیریت مشاغل (لیست ، ثبت ، ویرایش ، حذف)

بخش سوم – پروژه شبکه اجتماعی با فریم ورک symfony :

شبکه های اجتماعی مفهوم جدیدی نیستند. انسانها از قرن‌ها پیش که گرد آتش می‌نشستند و برای یکدیگر داستان می‌گفتند در حال تشکیل شبکه های اجتماعی بودند.

اما چیزی که باعث شده است امروز، شبکه های اجتماعی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار بگیرند، به وجود آمدن ابزارهای دیجیتال و کمک آنها به توسعه شبکه های اجتماعی بوده است
امروزه که در همه نقاط ردوپای شبکه های اجتماعی به چشم می خورد شاید همه افراد به فکر ساخت شبکه اجتماعی شخصی خودشون افتاده باشن .

تو این دوره قصد داریم تمامی امکانات مورد نیاز برای ساخت شبکه اجتماعی باPHP وفریمورک symfony پیاده سازی کنیم .
امکانات این شبکه اجتماعی برگرفته از امکانات facebook و google plus , instagram می باشد .

ریز سرفصل فصل سوم : 

 • طراحی دیتابیس
 • نصب و راه اندازی symfony
 • لاگین و ورود به سیستم
 • ایجاد سطوح دسترسی
 • طراحی قالب
 • بخش بندی قالب (براساس سیستم twig)
 • ایجاد پست به صورت ایجکس
 • امکان ارسال آدرس سایت (خواندن اطلاعات سایت و نمایش در زیرپست)
 • استفاده ازبسته  plupload برای آپلود فایل ها
 • امکان ارسال عکس (آپلود چند عکس به صورت آیجکس برای یک پست)
 • امکان گروه بندی
 • اضافه کردن افراد به گروه (گروه دوستان و همکاران و….)
 • استفاده از فونت ایکون
 • ایجاد سطوح دسترسی برای گروه های
 • امکان like,dislike
 • امکان هشتگ گذاری
 • امکان نمایش هشتگ ها
 • امکان ارسال پست برای گروه خاص
 • لود اتوماتیک پست ها
 • علامت گذاری عکس های پست ها
 • امکان اشتراک گذاری پست هت
 • جستجو داخل تمام بخش ها (پست ها ، کاربران ، صفحات)
 • نمایش صفحات دیگر کاربران
 • ساخت و مدیریت صفحات
 • آدرس دهی اختصاصی برای صفحات
 • ارسال پست داخل صفحه
 • امکان اشتراک گذاری پست ها
 • امکان like , disike  برای پست های صفحات