با سلام

در این فیلم از دانشجویار قصد داریم جریان ها در جاوا را بررسی کنیم.

در این آموزش یک نرم افزار NotePad به زبان جاوا طراحی میکنیم.

امیدوارم استفاده کنید.