این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با سلام

در این فیلم از دانشجویار قصد داریم جریان ها در جاوا را بررسی کنیم.

در این آموزش یک نرم افزار NotePad به زبان جاوا طراحی میکنیم.

امیدوارم استفاده کنید.