سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

لینک دانلود

رایگان

فیلم آموزشی فارسی کردن کیبورد بصورت خودکار در سی شارپ از وب سایت دانشجویار

گاهی اطلاعات دریافتی از کاربران برای ثبت حتما باید فارسی باشد. مثل اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و … که باید به صورت فارسی وارد گردند.
قطعه کدی در C# .net وجود دارد که نتیجه اجرای آن تغییر کیبورد سیستم از “EN” به “FA” و بالعکس است. این قطعه کد را می توان مثلا در هنگام ورود به Textbox که باید اطلاعات آن فارسی وارد شود استفاده کرد تا کاربر مجبور به تغییر کیبورد به صورت دستی نباشد (Alt + Shift) و سیستم به صورت آتوماتیک فارسی شده باشد.