سرفصل های دوره

۱ فصل
۲۰ جلسه
۴ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۰ قسمت
۰۳:۴۱:۳۹

قسمت 11

۱۲:۵۳

قسمت 11- پارت دوم

۰۰:۴۱

قسمت 12

۱۹:۵۵

قسمت 13

۱۳:۱۰

قسمت 14

۱۱:۵۲

قسمت 14 - پارت دوم

۰۶:۵۳

قسمت 15

۱۰:۰۷

قسمت 15 - پارت دوم

۰۳:۰۱

قسمت 16

۱۵:۴۱

قسمت 16-پارت دوم

۰۸:۲۵

قسمت 16-پارت سوم

۰۴:۳۴

قسمت 17

۱۸:۳۰

قسمت 18

۰۶:۰۲

قسمت 18-پارت دوم

۰۴:۲۱

قسمت 19

۲۳:۰۷

قسمت 20

۲۲:۵۳

قسمت 20-پارت دوم

۰۴:۵۸

قسمت 21

۱۸:۰۵

قسمت 22

۱۳:۱۹

قسمت 22 -پارت دوم

۰۳:۱۲

با سلام و احترام

با ادامه آموزش جامع و زیبای ساخت بازی محبوب انگری بردز در خدمت شما هستیم.

پیشنهاد میکنم این آموزش فوق العاده رو از دست ندیناول دموی آموزش رو مشاهده کنید.

این هم لینک بازی ببینید , تست کنید و لذت ببرید