این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

امروزه ما با حجم وسیعی از اطلاعات در تمامی سازمان ها وادارات ودانشگاه ها و… روبه رو هستیم

ودر اکثر پروژه های نوشته شده برای موارد فوق برای نمایش اطلاعات دراین پروژه ها از DataGridView

استفاده میشود و چون حجم اطلاعاتی دریافتی بسیار زیاد است عملا برای دیدن این اطلاعات با دیتا گرید ویویی برخورد خواهیم کرد که

اطلاعات ثبت شده در آن بسیار زیاد است ودیدن تمامی این اطلاعات بسیار کار طاقت فرسایی خواهد بود.

و ما امروز برآن شدیم تا برای حل این مشکل قام برداریم

دراین آموزش ما شما را با صفحه بندی در دیتا گرید ویو آشنا خواهیم کرد ونشان خواهیم داد که چگونه اطلاعات موجود در دیتا گرید رو به صورت اسلایدی ببینید و آنرا به یک دیتا گرید کاملا شکیل تبدیل کنید ویاد خواهید گرفت که چطور تمامی اطلاعات رو به صفحات متعدد تبدیل کنید

شما میتوانید با دیدن این آموزش برای دیتا گرید خود امکاناتی همچون امکانات گفته شده در زیر را فراهم کنید

-رفتن به صفحه اول دیتا گرید

-رفتن به صفحات بعدی دیتا گرید به صورت اسلایدی

-برگشت به صفحات قبلی به صورت اسلایدی

-رفتن به اخرین صفحه دیتا گرید