سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۰ قسمت
-

ویدئو

رایگان

در این بخش از فیلم آموزشی قصد داریم تعداد متن های یک تکس باکس را بشماریم

توضیحات بیشتر

مدرس

سید موسوی

سید موسوی مدرس