این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا با یکی دیگر از آموزش های وبسایت دانشجویار در خدمت شما هستیم.

در این آموزش میخواهم یکی دیگر از ابزار های کامپوننت DotNetBar محصول شرکت DevComponent را معرفی کنم.

ابزاری با عنوان RadialMenu که اخیرا در تمام کامپوننت های جدید مشاهده میشود و برای ساختن منو های شعاعی استفاده میشود

منتظر نظرات شما هستم.