به نام خدا

در این مجموعه یک پروژه کامل شامل بانک اطلاعاتی و اعمال insert + delete + select+ update به درخواست یکی از کاربران سایت(مهدی) آماده شده

محتوای این فیلم شامل کار با بانک اطلاعاتی با dataset , table adaptor می باشد

نکاتی که کاربر باید رعایت کند تا پروژه در کامپیوتر های بعدی نیز اجرا شود را در این فیلم کامل توضیح داده ام

نکات شامل تنظیمات app.config و مسیر نسبی برای بانک

در انتها آموزش ستاپ گرفتن از پروژه را توضیح داده ام (آموزش ساخت برنامه قابل نصب)