این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

Ascaca

در این اموزش حرفه ای یک طرح متفاوت را برای شما کار میکنیم

این اموزش به شدت برای الهام گیری شما در طراحی مفیده

شما به راحتی میتونید با دیدن این اموزش متوجه کارایی مهم مد لایه ها و تکسچر ها بشید.