این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این اموزش که برای شما عزیزان تهیه شده یاد خواهید گرفت

که چطور یک نرم افزار شبیه به Adobe_Reader برای خواندن فایل های PDF در سی شارپ برای پروژه های خود فراهم کنید

اما امکاناتی که در این نرم افزار به آن پرداخته شده:

امکان zoomin کردن صفحه

امکان zoomout کردن صفحه

امکان jump یا پرش به هر صفحه ای که مد نظر کاربر است

امکان رفتن به صفحه ی بعد

امکان بازگشت به صفحه ی قبل

و نشان دادن شماره ی صفحه