به نام خدا و عرض سلام و خسته نباشید به شما دانشجویاریهای عزیز ، خصوصا دانشجویان دوره آموزش حسابداری و انبارداری به زبان c# ، مطابق روال پنج شنبه ها در خدممتون هستیم با این آموزش بسیار جذاب ، پویا و پربار و کاربرپسند.

دوره حسابداری داره به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه و به احتمال زیاد در هفته آینده به اتمام خواهد رسید و بخش پایانی آن منتشر خواهد شد.

این بخش از آموزش یکی از کاربردی ترین موارد موجود در نرم افزارهای حسابداری بررسی و آماده شده است ، بحث فاکتورها و وصول …

پیشنهاد میکنیم اگر به تازگی با این دوره مواجه و آشنا شده اید ابتدا بخش های قبلی آموزش را مشاهده کنید و ترتیب مشاهده آموزش رعایت شود ، لینک سایر بخش ها :

بخش اول آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش دوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش سوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش پنجم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان #C

بخش ششم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان #C

بخش هفتم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان #C

بخش هشتم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان #C

ریز سرفصل بخش نهم آموزش به شرح زیر می باشد :

فصل اول : پرداخت فاکتور ها

 • قسمت ۱ : پرداخت نقد
 • قسمت ۲ : پرداخت سند
 • قسمت ۳ : ویرایش پرداخت
 • قسمت ۴ : پروسجور کنترل موجودی حساب
 • قسمت ۵ : کنترل موجودی جهت برداشت از حساب
 • قسمت ۶ : پروسجور ارسال پیامک تراکنش ها
 • قسمت ۷ : ارسال پیامک پس از تراکنش های حساب

فصل دوم : تکمیل وصول اسناد

 • قسمت ۱ : وصول اسناد
 • قسمت ۲ : ارسال پیامک پس از وصول

فصل سوم : صورت حساب اشخاص

 • قسمت ۱ : طراحی فرم های صورت حساب
 • قسمت ۲ : پروسجور های صورت حساب
 • قسمت ۳ : کدنویسی فرم های صورت حساب

فصل چهارم : گزارش های صورت حساب اشخاص

 • قسمت ۱ : طراحی گزارش فاکتور های صورت حساب
 • قسمت ۲ : کدنویسی گزارش فاکتور های صورت حساب
 • قسمت ۳ : طراحی گزارش تراکنش های مالی صورت حساب
 • قسمت ۴ : کدنویسی گزارش تراکنش های مالی صورت حساب