سلام

با بخش هشتم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری در خدمت شما هستیم.

در این بخش با مبحث فاکتورها و فرم های مختلف در حسابداری و انبارداری آشنا و نحوه طراحی آن ها را خواهید آموخت.

پیشنهاد میکنیم ابتدا بخش های قبلی آموزش را مشاهده کنید و ترتیب مشاهده آموزش رعایت شود ، لینک سایر بخش ها :

بخش اول آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش دوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش سوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش پنجم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان #C

بخش ششم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان #C

بخش هفتم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان #C

سرفصل هشتمین بخش این دوره به شرح زیر است :

فصل اول : فاکتور ها

 • قسمت ۱ : تحلیل فاکتور ها
 • قسمت ۲ : دیتابیس فاکتور ها
 • قسمت ۳ : طراحی فرم ثبت فاکتور
 • قسمت ۴ : کدنویسی فرم ثبت فاکتور
 • قسمت ۵ : طراحی فرم نمایش فاکتور ها
 • قسمت ۶ : کدنویسی فرم نمایش فاکتور ها

فصل دوم : گزارش فاکتور ها

 • قسمت ۱ : طراحی گزارش ثبت فاکتور
 • قسمت ۲ : کدنویسی گزارش ثبت فاکتور
 • قسمت ۳ : طراحی گزارش حواله انبار
 • قسمت ۴ : کدنویسی گزارش حواله انبار
 • قسمت ۵ : طراحی گزارش نمایش فاکتور ها
 • قسمت ۶ : کدنویسی گزارش نمایش فاکتور ها

فصل سوم : تأیید فروش

 • قسمت ۱ : طراحی فرم تأیید فروش
 • قسمت ۲ : پروسجور تأیید فروش
 • قسمت ۳ : کدنویسی فرم تأیید فروش

فصل چهارم : هشدار اتمام موجودی

 • قسمت ۱ : طراحی پنل در صفحه نخست
 • قسمت ۲ : پروسجور هشدار
 • قسمت ۳ : کنترل موجودی های روبه اتمام