سلام

در ادامه دوره آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری – بخش ششم در خدمت شما هستیم.

بخش های قبلی این آموزش را از طریق لینک های زیر می توانید مشاهده کنید:

بخش اول آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش دوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش سوم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش چهارم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان C#

بخش پنجم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری به زبان #C

در این بخش مباحث مهمی از حسابداری مانند ارزش افزوده، فرم صورتحساب و گزارش تراکنش های مالی مطرح و تحلیل می شود .همچنین روش پیاده سازی آن ها روی نرم افزار ارائه خواهد شد. علاوه بر آن با نرم افزار StimulSoftReport جهت گزارش گیری آشنا می شوید.

سرفصل بخش ششم آموزش ساخت نرم افزار حسابداری و انبارداری با زبان C# :

فصل اول : ارزش افزوده

 • قسمت ۱ : تحلیل ارزش افزوده
 • قسمت ۲ : دیتابیس ارزش افزوده
 • قسمت ۳ : طراحی فرم ها
 • قسمت ۴ : کدنویسی

فصل دوم : بدهکاری / بستانکاری از قبل

 • قسمت ۱ : طراحی فرم صورت حساب
 • قسمت ۲ : طراحی فرم های تسویه بدهکار / بستانکار از قبل
 • قسمت ۳ : کدنویسی
 • قسمت ۴ : تسویه بصورت نقد
 • قسمت ۵ : تسویه بصورت سند

فصل سوم : StimulSoftReport

 • قسمت ۱ : نصب و راه اندازی نرم افزار
 • قسمت ۲ : نحوه استفاده

فصل چهارم : گزارش تراکنش های مالی

 • قسمت ۱ : طراحی صفحه گزارش
 • قسمت ۲ : کدنویسی و اتصال گزارش