قراره تو این دوره چی یاد بگیرم؟

 • با برنامه نویسی ASP MVC کاملا آشنا می شوید.
 • می توانید یک سایت فروشگاهی را از صفر تا صد پیاده سازی کنید.
 • با برنامه نویسی چند سکویی آشنا می شوید.
 • با چالش های یک پروژه تجاری آشنا می شوید.
 • Xamarin را بصورت کامل یاد خواهید گرفت.
 • اپلیکیشن اندروید فروشگاه را خواهید ساخت.
 • و ...

سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۷۵ جلسه
۳۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۷۵ قسمت
۲۹:۵۷:۰۱
1

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت اول - شی گرایی در سی شارپ

رایگان
۰۲:۰۹
2

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت دوم - مفهوم کلاس در سی شارپ

رایگان
۱۲:۱۹
3

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت سوم - سازنده ها در سی شارپ

رایگان
۰۵:۲۸
4

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت چهارم - بررسی سطوح دسترسی

رایگان
۰۳:۴۵
5

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت پنجم - ارث بری و مجازی سازی

رایگان
۰۹:۴۵
6

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت ششم - معرفی MVC

رایگان
۰۷:۰۹
7

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت هفتم - ساخت وبسایت با MVC

رایگان
۰۸:۲۴
8

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت هشتم - قراردادهای MVC

رایگان
۱۱:۴۹
9

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت نهم - لایه ها در MVC

رایگان
۱۱:۲۷
10

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت دهم - Partial View در MVC

رایگان
۰۵:۰۸
11

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت یازدهم - انتقال داده ها در MVC

۰۵:۲۹
12

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت دوازدهم - ارتباط سه مدل لایه

۰۷:۳۹
13

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت سیزدهم - Routing در MVC

۱۰:۴۴
14

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت چهاردهم - درباره EF

۰۵:۱۰
15

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت پانزدهم - نصب EF

۰۲:۴۵
16

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت شانزدهم - ساخت دیتابیس در EF

۱۴:۱۴
17

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت هفدهم - Migration در EF

۱۱:۳۳
18

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت هجدهم - بررسی Seedها

۰۶:۲۳
19

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت نوزدهم - صفت ها در EF

۱۲:۳۷
20

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیستم - ارتباطات در EF

۰۹:۰۰
21

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و یکم - ارتباط یک به یک

۰۶:۱۷
22

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و دوم - ارتباط یک به دو

۰۵:۰۰
23

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و سوم - ارتباط چند به چند

۰۴:۳۳
24

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و چهارم - Create

۰۷:۳۴
25

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و پنجم - Read

۰۶:۰۷
26

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و ششم - Edit

۰۷:۲۹
27

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و هفتم - Details

۰۴:۵۲
28

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و هشتم - Delete

۰۵:۳۶
29

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت بیست و نهم - بررسی دستورات LINQ

۰۵:۲۴
30

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت سی - نصب بوتسترپ

۰۳:۴۲
31

آموزش ASP MVC - بخش اول - قسمت سی و یکم - Grid System در بوتسترپ

۱۶:۳۷
32

لینک گروه تلگرام پرسش و پاسخ

33

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت اول - ساخت سایت

۰۸:۴۹
34

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت دوم -ساخت دیتابیس

۰۷:۱۰
35

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت سوم - ساخت جدول نقش ها

۰۵:۳۷
36

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت چهارم - ساخت جدول کاربران

۰۶:۵۱
37

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت پنجم - ساخت جدول آدرس های کاربران

۰۵:۴۸
38

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت ششم - طراحی قالب صفحات

۲۹:۱۳
39

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت هفتم - طراحی قالب صفحات

۱۵:۳۳
40

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت هشتم - اضافه کردن نقش ها و کاربر

۰۸:۳۰
41

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت نهم - اضافه کردن کلاس ارسال پیامک

۰۹:۱۱
42

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت دهم - عضویت در فروشگاه

۱۸:۳۴
43

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت یازدهم - ورود به سیستم

۰۹:۴۱
44

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت دوازدهم - ساخت کلاس احراز هویت

۲۰:۴۹
45

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت سیزدهم - فعالسازی حساب کاربری

۱۰:۵۷
46

آموزش ASP MVC - بخش دوم - قسمت چهاردهم - فراموشی کلمه عبور

۲۲:۱۱
47

لینک گروه تلگرام پرسش و پاسخ

48

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت اول

۰۶:۴۵
49

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت دوم

۱۳:۰۳
50

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت سوم

۱۱:۴۵
51

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت چهارم

۰۳:۴۱
52

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت پنجم

۰۸:۱۲
53

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت ششم

۰۵:۴۳
54

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت هفتم

۰۹:۴۱
55

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت هشتم

۰۴:۴۳
56

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت نهم

۰۷:۰۷
57

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت دهم

۰۵:۱۸
58

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت یازدهم

۱۶:۲۴
59

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت دوازدهم

۰۸:۰۵
60

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت سیزدهم

۱۳:۳۴
61

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت چهاردهم

۰۲:۱۴
62

آموزش ASP MVC - بخش سوم - قسمت پانزدهم

۱۲:۱۹
63

لینک گروه تلگرام پرسش و پاسخ

64

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت اول

۱۵:۵۹
65

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت دوم

۰۷:۳۴
66

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت سوم

۰۵:۱۴
67

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت چهارم

۰۶:۵۴
68

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت پنجم

۰۳:۳۷
69

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت ششم

۰۶:۴۱
70

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت هفتم

۰۳:۲۱
71

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت هشتم

۰۸:۱۲
72

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت نهم

۰۴:۵۰
73

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت دهم

۰۸:۰۸
74

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت یازدهم

۱۰:۳۳
75

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت دوازدهم

۰۸:۰۹
76

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت سیزدهم

۰۴:۴۱
77

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت چهاردهم

۰۵:۵۲
78

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت پانزدهم

۰۳:۰۰
79

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت شانزدهم

۱۷:۰۴
80

آموزش ASP MVC - بخش چهارم - قسمت هفدهم

۰۶:۰۵
81

فایل های جانبی

82

لینک گروه تلگرام پرسش و پاسخ

83

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت اول - نمایش برندها (CSS)

۰۸:۳۱
84

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت دوم - نمایش برندها (Script)

۲۸:۵۴
85

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت سوم - نمایش برندها (HTML)

۱۱:۴۵
86

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت چهارم - ساخت جدول برندها

۰۳:۵۹
87

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت پنجم - مدیریت برندها در پنل مدیر

۱۳:۲۸
88

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت ششم - نمایش اسلایدری برندها در سایت

۰۴:۳۸
89

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت هفتم - نمایش گروه‌ها (CSS)

۰۳:۴۰
90

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت هشتم - نمایش گروه‌ها (HTML)

۰۲:۴۱
91

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت نهم - ساخت جدول گروه‌ها

۰۱:۵۷
92

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت دهم - مدیریت گروه‌ها در پنل مدیر

۰۵:۵۶
93

آموزش ASP MVC - بخش پنجم - قسمت یازدهم - نمایش گروه‌ها در منو سایت

۰۴:۳۶
94

لینک گروه تلگرام پرسش و پاسخ

95

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت اول - محصولات (ایجاد مدل)

۱۰:۴۲
96

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت دوم - مدیریت محصول

۲۴:۲۱
97

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت سوم - نمایش محصولات در صفحه اول (CSS)

۰۵:۱۳
98

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت چهارم - نمایش محصولات در صفحه اول (HTML)

۰۹:۵۱
99

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت پنجم - نمایش جزئیات محصول (CSS)

۰۳:۵۷
100

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت ششم - نمایش جزئیات محصول (HTML)

۲۰:۲۵
101

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت هفتم - گالری تصاویر محصول (ایجاد مدل)

۰۲:۵۴
102

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت هشتم - مدیریت تصاویر هر محصول

۲۱:۲۰
103

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت نهم - نمایش گالری (CSS)

۰۳:۳۲
104

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت دهم - نمایش گالری (JS)

۰۷:۵۳
105

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت یازدهم - نمایش گالری (HTML)

۱۵:۰۳
106

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت دوازدهم - ویژگی محصولات (ساخت مدل)

۰۴:۲۹
107

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت سیزدهم - ویژگی محصولات در پنل مدیر

۱۶:۲۵
108

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت چهاردهم - نمایش ویژگی محصولات

۰۵:۰۱
109

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت پانزدهم - جستجو سرصفحه سایت

۱۵:۴۴
110

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت شانزدهم - صفحه نتیجه جستجو

۰۵:۳۶
111

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت هفدهم - صفحه بندی

۰۶:۴۷
112

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت هجدهم - نمایش پربازدید ترین

۰۶:۵۹
113

آموزش ASP MVC - بخش ششم - قسمت نوزدهم - نمایش محصولات پیشنهادی

۱۰:۵۷
114

لینک گروه تلگرام پرسش و پاسخ

115

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت اول - ساخت جداول فاکتور

۱۲:۴۴
116

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت دوم - افزودن به سبد خرید

۱۹:۰۵
117

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت سوم - افزودن به سبد خرید

۱۴:۳۳
118

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت چهارم - نمایش سبد خرید

۲۴:۳۷
119

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت پنجم - شمارش سبد خرید

۰۷:۵۲
120

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت ششم - نمایش صورت حساب

۰۹:۵۹
121

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت هفتم - درباره پرداخت آنلاین

۰۵:۵۱
122

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت هشتم - پرداخت آنلاین

۳۲:۱۴
123

آموزش ASP MVC - بخش هفتم - قسمت نهم - نمایش فاکتورها

۱۲:۴۹
124

لینک دانلود سورس

125

لینک گروه تلگرام

126

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - قسمت اول

۰۴:۳۹
127

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - قسمت دوم

۳۴:۳۴
128

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - قسمت سوم

۰۷:۵۵
129

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - قسمت چهارم

۱۰:۴۹
130

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - قسمت پنجم

۰۳:۱۰
131

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - قسمت ششم

۰۵:۴۵
132

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - قسمت هفتم

۰۴:۳۴
133

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - قسمت هشتم

۰۷:۱۶
134

آموزش ASP MVC - بخش هشتم - سورس و فایل های جانبی

135

لینک گروه تلگرامی دوره

136

آموزش زامارین - قسمت اول

رایگان
۰۵:۵۴
137

آموزش زامارین - قسمت دوم

رایگان
۰۲:۴۶
138

آموزش زامارین - قسمت سوم

رایگان
۰۲:۲۳
139

آموزش زامارین - قسمت چهارم

رایگان
۰۲:۴۷
140

آموزش زامارین - قسمت پنجم

رایگان
۰۱:۰۹
141

آموزش زامارین - قسمت ششم

رایگان
۰۲:۳۱
142

آموزش زامارین - قسمت هفتم

رایگان
۰۴:۱۱
143

آموزش زامارین - دمو

۰۳:۵۲
144

آموزش زامارین - قسمت هشتم

۰۹:۲۸
145

آموزش زامارین - قسمت نهم

۱۲:۵۶
146

آموزش زامارین - قسمت دهم

۱۱:۱۷
147

آموزش زامارین - قسمت یازدهم

۱۵:۲۸
148

آموزش زامارین - قسمت دوازدهم

۱۸:۲۴
149

آموزش زامارین - قسمت سیزدهم

۲۳:۲۳
150

فایل جانبی1

151

فایل جانبی2

152

فایل جانبی3

153

آموزش زامارین - قسمت چهاردهم- ساختار پروژه Xamarin Form

۱۴:۰۴
154

آموزش زامارین - قسمت پانزدهم- درباره XAML

۱۳:۲۷
155

آموزش زامارین - قسمت شانزدهم- Xamarin Essentials

۱۷:۵۱
156

آموزش زامارین - قسمت هفدهم- ساخت API برای اطلاعات محصولات فروشگاه

۲۲:۳۱
157

آموزش زامارین - قسمت هجدهم - فایل های جانبی مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم عامل MAC

۰۹:۳۸
158

فایل جانبی1

159

فایل جانبی2

160

فایل جانبی3

161

فایل جانبی4

162

فایل جانبی5

163

فایل جانبی6

164

آموزش زامارین - قسمت نوزدهم- نصب VirtualBox

۰۲:۲۳
165

آموزش زامارین - قسمت بیستم - اتصال به اندروید

۰۷:۴۶
166

آموزش زامارین - قسمت بیست و یکم - اتصال به iOS

۳۱:۰۰
167

آموزش زامارین - قسمت بیست و دوم - اجرا Forms

۱۳:۲۹
168

آموزش زامارین - قسمت بیست و سوم- Layout بخش اول

۲۰:۰۲
169

آموزش زامارین - قسمت بیست و چهارم - Layout بخش دوم

۰۹:۲۲
170

آموزش زامارین - قسمت بیست و پنجم - نصب SQLite در Xamarin Forms

۱۱:۰۲
171

آموزش زامارین - قسمت بیست و ششم- طراحی صفحه اول

۰۹:۴۵
172

آموزش زامارین - قسمت بیست و هفتم - ساخت مدل

۰۲:۵۷
173

آموزش زامارین - قسمت بیست و هشتم - ثبت داده ها

۱۴:۰۸
174

آموزش زامارین - قسمت بیست و نهم - نمایش داده ها

۰۸:۲۸
175

آموزش زامارین - قسمت سی ام - ویرایش داده ها

۱۸:۱۰
176

آموزش زامارین - قسمت سی و یکم - حذف داده ها

۱۸:۵۳
177

آموزش زامارین - قسمت سی و دوم - تکمیل API

۲۱:۲۴
178

آموزش زامارین - قسمت سی و سوم - Serialize JSON

۰۸:۰۵
179

آموزش زامارین - قسمت سی و چهارم - راه اندازی API در IIS

۰۸:۲۱
180

آموزش زامارین - قسمت سی و پنجم

۲۰:۳۱
181

آموزش زامارین - قسمت سی و ششم

۰۹:۴۶
182

آموزش زامارین - قسمت سی و هفتم

۲۰:۲۶
183

آموزش زامارین - قسمت سی و هشتم

۱۳:۴۳
184

آموزش زامارین - قسمت سی و نه

۱۵:۳۴
185

فایل

186

آموزش زامارین - قسمت چهلم

۰۸:۴۷
187

آموزش زامارین - قسمت چهل و یکم

۱۵:۵۷
188

آموزش زامارین - قسمت چهل و دوم

۰۸:۳۶
189

آموزش زامارین - قسمت چهل و سوم

۰۹:۳۱
190

آموزش زامارین - قسمت چهل و چهارم

۱۸:۲۵
191

آموزش زامارین - قسمت چهل و پنجم

۰۷:۲۶
192

آموزش زامارین - قسمت چهل و ششم

۱۵:۲۰
193

فایل

194

آموزش زامارین - قسمت چهل و هفتم

۱۲:۳۲
195

آموزش زامارین - قسمت چهل و هشتم

۱۴:۱۴
196

آموزش زامارین - قسمت چهل و نهم

۲۳:۳۷
197

آموزش زامارین - قسمت پنجاهم

۰۸:۱۱
198

فایل

یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی ASP.Net یا Active Server Page است ، این زبان بر پایه دات نت کار می کند در ابتدا زبان ASP طراحی شد ولی به علت مشکلات و معایبی که داشت ASP.Net جایگزین این زبان گردید .

ویژگی های زبان برنامه نویسی ASP.NET:

 • ASP.NET یک ابزار قدرتمند برای ساخت صفحات وب پویا و تعاملی است.
 • در ASP.NET از تکنیک های پیچیده ای برای  ایمنی اطلاعات استفاده می شود.
 • معمولا تعداد خط های کدی که برای این زبان برنامه نویسی نوشته می شود؛ نسبت به زبان های برنامه نویسی دیگر، کمی بیشتر است که همین دلیل می تواند تا حدودی موجب زمانگیر بودن و افزایش هزینه شود.
 • دارای قدرت و انعطاف‌پذیری بالا در توسعه‌ی برنامه‌های کاربردی وب است.
 • ASP.NET از یک فرم ساده ، برای گسترش و پیکربندی سایت جهت ایجاد یک برنامه استفاده می‌کند.
 • و…

MVC:

MvC مخفف سه کلمه Model View Controller است. در واقع MVC بر روی معماری های چند لایه ای جهت جداسازی قسمت های مختلف برنامه و به طور دقیق تر جدا کردن بخش ها منطقی برنامه اعم از دیتا ، permission ها ، چک کردن صحت داده ها و …. از لایه Presentation layer یا در واقع همان لایه ای که مستقیما با کاربر نهایی در ارتباط است ،قرار می گیرد.

مزایا ی ASP.NET MVC :

 • استفاده دوباره از کد که در مهندسی نرم افزار بسیار مهم است، به دلیل جدا بودن این سه قسمت از هم این قابلیت به خوبی در این معماری قابل لمس است.
 • به سادگی می توان چندین interface داشت. یعنی شما می توانید چندین view مختلف داشته باشید و به سادگی از آنها استفاده کنید.
 • کسی که ui کار است می تواند کاملا به ظاهر و ui توجه کند و به مسائل منطق یا باگ های برنامه کاری نداشته باشد.
 • کسانی که کار منطق برنامه را پیدا می کنند می توانند فقط به کار خود توجه داشته باشند و به ظاهر صفحه ها کاری نداشته باشند. بنابراین کار تیمی بروی یک پروژه به خوبی با mvc انجام می شود.
 • به دلیل جدا بودن view از model به سادگی می توان view اضافه کرد بدون این که model تغییری کند.
 • می‌توانید کنترل کاملی بر روی کدهای HTML داشته باشید.
 • می‌توانید با استفاده از ترکیب AJAX و کتابخانه قدرتمند JQuery رابط کاربری قدرتمندتری بسازید.
 • به شما امکان ساخت آدرس‌های SEO_Friendly بر روی وب سایتتان را می‌دهد.
 • می‌توانید به راحتی پروژه خود را توسعه داده و آنرا در معرض آزمون قرار دهید.

Xamarin:

Xamarin پلتفرمی است که با استفاده از ابزارها . کتابخانه های دات نت جهت ساخت برنامه هایی برای ios اندروید و ویندوز فون استفاده می شود.

در زامارین تمامی کدهای شما با سی شارپ نوشته می شود از قسمت بک اند گرفته تا قسمت منطق برنامه دسترسی به API ها . بطور کلی هدف زامارین این است که شما با کد نویسی سی شارپ بتوانید برای سه پلتفرم اندروید، ios و ویندوزفون برنامه بسازید .

پس اگر برنامه نویس سی شارپ هستید، برای ساخت اپلیکیشن های موبایلی هیچ نگرانی نداشته باشید، زیرا زامارین این امکان را به راحتی در اختیار شما می گذارد .

یکی از مزایای زامارین ، امکان اتقال کدها در بین اپلیکیشن هایی که نوشته شده، صرف نظر از نوع پلتفرم آن است . یعنی شما اگر یک برنامه اندرویدی را با زامارین نوشته باشید، به راحتی می توانید از کدهای در اپلیکیشن مخصوص ios استفاده کنید .

درباره آموزش پروژه محور ASP MVC و زامارین:

در دوره آموزش ساخت فروشگاه با ASP MVC و طراحی اپ موبایل با Xamarin که شامل ۱۶ بخش است، قصد داریم ابتدا با زبان برنامه نویسی ASP.Net MVC یک سایت فروشگاهی را طراحی و در نهایت با کمک زبان زامارین اپلیکیشن موبایل آن را پیاده سازی کنیم.

امروزه بیشتر پروژه‌ ها به صورت چندسکویی نوشته می‌ شوند و کاربران تمایل به استفاده از وب سایت و اپلیکیشن موبایل به طور همزمان را دارند. در دوره ساخت فروشگاه با ASP MVC ،در ابتدا به نظر می‌ رسد که برای انجام این کار نیاز به تیم برنامه نویسی تخصصی در تمام این حوزه‌ ها است اما باید بگوییم که شرکت مایکروسافت با ارائه یک زبان برنامه نویسی جدید این امکان را داده است که با یادگیری یک زبان بتوانید همزمان اپلیکیشن موبایل آن برای سیستم عامل‌های اندروید و IOS را طراحی و پیاده سازی کنید.

مخاطبین دوره آموزش پروژه محور ASP MVC و زامارین :

 • علاقه مندان به طراحی سایت
 • علاقه مندان به ساخت اپلیکیشن موبایل
 • کاربرانی که با سی شارپ آشنایی دارند.
 • کاربرانی که تمایل به برنامه نویسی چندسکویی دارند.
 • کاربرانی که علاقه مند به طراحی وب سرویس می‌ باشند.
 • افرادی که به برنامه نویسی علاقه دارند.
 • علاقه مندان به Asp.net MVC
 • کسانی که به دنبال کسب درآمد از برنامه نویسی هستند.
 • مناسب برای دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی کامپیوتر

پیش نیاز دوره آموزش پروژه محور ASP MVC و زامارین :

 • آموزش مقدماتی سی شارپ (درک و آشنایی با گرامر و ساختارهای سی شارپ)
 • آشنایی با تگ‌های HTML و دستورات ساده CSS
 • آشنایی مقدماتی با چهارچوب MVC

تکنولوژی‌ و نرم افزار ها :

 • Visual Studio 2017
 • SQL Server 2014
 • C#.NET
 • ASP.NET MVC
 • Entity Framework (Code First)
 • Bootstrap (Html, CSS, Javascript)
 • JSon, JQuery
 • WebAPi, Web Service
 • SQLite

آموزش ساخت فروشگاه با ASP.Net و طراحی اپ موبایل با Xamarin,آموزش ,آموزش ساخت فروشگاه و طراحی اپ موبایل,آموزش ساخت فروشگاه با ASP MVC و طراحی اپ موبایل با Xamarin,آموزش,ساخت فروشگاه, طراحی اپ موبایل,Xamarin

سرفصل های بخش وب :

بخش اول:

مروری بر پیش نیاز ها

 • قسمت اول : برنامه نویسی شیء گرا
 • قسمت دوم : کلاس ها در سی شارپ
 • قسمت سوم : سازنده ها در سی شارپ
 • قسمت چهارم : بررسی سطوح دسترسی
 • قسمت پنجم : ارث بری و مجازی سازی
 • قسمت ششم : معرفی MVC
 • قسمت هفتم : ساخت وبسایت با NET MVC
 • قسمت هشتم : بررسی قرارداد های MVC
 • قسمت نهم : بررسی Layout Page
 • قسمت دهم : بررسی Partial View
 • قسمت یازدهم : انتقال داده ها در MVC
 • قسمت دوازدهم : نحوه ارتباط سه لایه Model , Controller , View
 • قسمت سیزدهم : بررسی Routing در MVC
 • قسمت چهاردهم : درباره EF
 • قسمت پانزدهم : نصب EF در MVC
 • قسمت شانزدهم : ساخت دیتابیس در EF
 • قسمت هفدهم : بررسی Migrations
 • قسمت هجدهم : بررسی صفت ها
 • قسمت نوزدهم : بررسی Seed ها
 • قسمت بیستم : ارتباطات در EF
 • قسمت بیست و یکم : پیاده سازی ارتباط یک به یک
 • قسمت بیست و  دوم : پیاده سازی ارتباط یک به چند
 • قسمت بیست و سوم : پیاده سازی ارتباط چند به چند
 • قسمت بیست و چهارم : بررسی عملیات Insert
 • قسمت بیست و پنجم : بررسی عملیات Update
 • قسمت بیست و ششم : بررسی عملیات Delete
 • قسمت بیست و هفتم : بررسی عملیات Detail
 • قسمت بیست و هشتم : بررسی عملیات Read
 • قسمت بیست و نهم : بررسی دستورات LinQ
 • قسمت سی ام : نصب بوت استرپ
 • قسمت سی و یکم : Grid System در بوت استرپ

بخش دوم:

احراز هویت در MVC

 • قسمت اول : ساخت سایت فروشگاه
 • قسمت دوم : ساخت دیتابیس فروشگاه
 • قسمت سوم : ساخت جدول نقش‌ ها
 • قسمت چهارم : ساخت جدول کاربران
 • قسمت پنجم : ساخت جدول آدرس‌ های کاربران
 • قسمت ششم : طراحی قالب صفحات (قسمت CSS)
 • قسمت هفتم : طراحی قالب صفحات (قسمت HTML)
 • قسمت هشتم : اضافه کردن نقش‌ ها و کاربر Admin پیش فرض هنگام راه اندازی دیتابیس
 • قسمت نهم : اضافه کردن کلاس ارسال پیامک
 • قسمت دهم : عضویت در فروشگاه
 • قسمت یازدهم: ورود به سیستم
 • قسمت دوازدهم : ساخت کلاس احراز هویت و پیکربندی‌ های موجود در Config
 • قسمت سیزدهم : فعال سازی حساب کاربری
 • قسمت چهاردهم : فراموشی کلمه عبور

بخش سوم:

پنل ها و تنظیمات اصلی

 • قسمت اول : پنل مدیریت (Layout)
 • قسمت دوم : قالب پنل مدیریت (CSS)
 • قسمت سوم : قالب پنل مدیریت (HTML)
 • قسمت چهارم : خروج از پنل
 • قسمت پنجم : جدول تنظیمات فروشگاه
 • قسمت ششم : کنترل تنظیمات در Seed
 • قسمت هفتم : تنظیمات سایت
 • قسمت هشتم : تنظیمات تماس
 • قسمت نهم : تنظیمات پیامک
 • قسمت دهم : جدول شبکه های اجتماعی
 • قسمت یازدهم : مدیریت شبکه های اجتماعی در پنل مدیر
 • قسمت دوازدهم : قالب پنل کاربری
 • قسمت سیزدهم : مدیریت آدرس ها در پنل کاربری
 • قسمت چهاردهم : تغییر کلمه عبور (Model)
 • قسمت پانزدهم : تغییر کلمه عبور در پنل های کاربری و مدیر

بخش چهارم: 

 پنل ها و تنظیمات اصلی :

 • قسمت اول : مدیریت کاربران در پنل مدیر ( کنترلر )
 • قسمت دوم : مدیریت کاربران در پنل مدیر ( نمایشگر )
 • قسمت سوم : مدیریت کاربران در پنل مدیر ( آدرس ها)
 • قسمت چهارم : جستجو کاربران در پنل مدیر
 • قسمت پنجم : ایجاد صفحه اصلی سایت (Layout Site)
 • قسمت ششم : منو ( CSS )
 • قسمت هفتم : منو ( JS )
 • قسمت هشتم : منو ( HTML )
 • قسمت نهم : ساخت جدول منو
 • قسمت دهم : مدیریت منو ها در پنل مدیر
 • قسمت یازدهم : نحوه استفاده از CKEditor در MVC
 • قسمت دوازدهم : نمایش منو ها در سایت
 • قسمت سیزدهم : لینک های عضویت، ورود و داشبورد در منو
 • قسمت چهاردهم : اسلایدر ( HTML )
 • قسمت پانزدهم : ساخت جدول اسلایدر
 • قسمت شانزدهم : مدیریت اسلایدر در پنل مدیر
 • قسمت هفدهم : نمایش اسلایدر در صفحه اول سایت

بخش پنجم:

برند ها و گروه‌ ها :

 • قسمت اول : نمایش برند ها ( CSS )
 • قسمت دوم : نمایش برند ها ( Script )
 • قسمت سوم : نمایش برند ها ( HTML )
 • قسمت چهارم : ساخت جدول برند ها
 • قسمت پنجم : مدیریت برند ها در پنل مدیر
 • قسمت ششم : نمایش اسلایدری برند ها در سایت
 • قسمت هفتم : نمایش گروه‌ ها ( CSS )
 • قسمت هشتم : نمایش گروه‌ها ( HTML )
 • قسمت نهم : ساخت جدول گروه‌ ها
 • قسمت دهم : مدیریت گروه‌ ها در پنل مدیر
 • قسمت یازدهم : نمایش گروه‌ ها در منو سایت

بخش ششم: 

محصولات فروشگاه :

 • قسمت اول : محصولات ( ایجاد مدل )
 • قسمت دوم : مدیریت محصول
 • قسمت سوم : نمایش محصولات در صفحه اول ( CSS )
 • قسمت چهارم: نمایش محصولات در صفحه اول ( HTML )
 • قسمت پنجم : نمایش جزئیات محصول ( CSS )
 • قسمت ششم : نمایش جزئیات محصول ( HTML )
 • قسمت هفتم: گالری تصاویر محصول ( ایجاد مدل )
 • قسمت هشتم : مدیریت تصاویر هر محصول
 • قسمت نهم : نمایش گالری ( CSS )
 • قسمت دهم : نمایش گالری ( JS )
 • قسمت یازدهم : نمایش گالری ( HTML )
 • قسمت دوازدهم : ویژگی محصولات ( ساخت مدل )
 • قسمت سیزدهم : ویژگی محصولات در پنل مدیر و اختصاص به هر محصول
 • قسمت چهاردهم : نمایش ویژگی محصولات در جزئیات هر محصول
 • قسمت پانزدهم : جستجو سرصفحه سایت
 • قسمت شانزدهم : صفحه نتیجه جستجو
 • قسمت هفدهم : صفحه بندی
 • قسمت هجدهم : نمایش پربازدید ترین
 • قسمت نوزدهم : نمایش محصولات پیشنهادی

بخش هفتم:

ثبت سفارش :

 • قسمت اول : ساخت جداول فاکتور
 • قسمت دوم : افزودن به سبد خرید ( Controller )
 • قسمت سوم : افزودن به سبد خرید ( View )
 • قسمت چهارم : نمایش سبد خرید
 • قسمت پنجم : شمارش سبد خرید
 • قسمت ششم : نمایش صورت حساب قبل از پرداخت
 • قسمت هفتم : درباره پرداخت آنلاین (به پرداخت ملت)
 • قسمت هشتم : پرداخت آنلاین
 • قسمت نهم : نمایش فاکتور ها در پنل مدیریت

بخش هشتم:

تکمیل سایت + راه اندازی :

 • قسمت اول : تکمیل فروش ( کسر موجودی )
 • قسمت دوم : نمایش پرفروش ترین محصولات
 • قسمت سوم : گزارش گیری ( بخش اول )
 • قسمت چهارم : گزارش گیری ( بخش دوم )
 • قسمت پنجم : اندازه تصاویر
 • قسمت ششم : پابلیش وب سایت
 • قسمت هفتم : معرفی کنترل پنل Plesk
 • قسمت هشتم : راه اندازی وب سایت

سرفصل های بخش موبایل:

مقدمات زامارین

 • درباره زامارین
 • زامارین اندروید
 • زامارین آی او اس
 • زامارین فرم
 • مفاهیم تکمیلی
 • نحوه نصب زامارین
 • درباره پروژه های زامارین

 Xamarin.Android

 • درباره شبیه ساز اندروید
 • ساخت پروژه Android
 • درباره SQLite
 • ساخت دیتابیس با Code First
 • ثبت اطلاعات و ساخت Layout
 • نمایش اطلاعات با استفاده از Repository

 شروع کار با Xamarin.Forms

 • ساختار پروژه Xamarin Form
 • درباره XAML
 • Xamarin Essentials
 • ساخت API برای اطلاعات محصولات فروشگاه
 • فایل های جانبی مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم عامل MAC

تکمیل مقدمات زامارین

 • نصب VirtualBox
 • اتصال به اندروید
 • اتصال به iOS
 • اجرا Forms
 • Layout بخش اول
 • Layout بخش دوم

اتصال به دیتابیس

 • نصب SQLite در Xamarin Forms
 • طراحی صفحه اول
 • ساخت مدل
 • ثبت داده ها
 • نمایش داده ها
 • ویرایش داده ها
 • حذف داده ها
 • تکمیل API
 • Serialize JSON
 • راه اندازی API در IIS

 اتصال به سرور با WebAPI

 •  طراحی Splash Screen
 •  اتصال به دیتابیس سرور با WebAPI ( بخش اول )
 •  اتصال به دیتابیس سرور با WebAPI ( بخش دوم )
 •  طراحی صفحه اول با TabbedPage
 •  نمایش محصولات فروشگاه

 کاربری در زامارین (ورود به سیستم)

 • نمایش محصولات در صفحه اول
 • ساخت API برای کاربران
 • ساخت مدل کاربران
 • اضافه کردن انیمیشن در صفحه لاگین
 • صفحه لاگین (ورود به سیستم)
 • ساخت API مشخصات کاربری
 • صفحه مشخصات کاربری

انتشار نسخه اندروید و iOS

 • ساخت کلاس های فاکتور
 • نمایش فاکتور ها در اپلیکیشن
 • پرداخت آنلاین
 • انتشار نسخه اندروید و iOS در ویژوال استودیو
ادامه متن دوره ...